COVID-19 Fight
42 matches in 7 dictionaries. Details
tetszésnoun
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
  1. Nem a ló erejében telik öröme, nem leli tetszését a harcos izmaiban.
    1. He shall not delight in the strength of the horse: nor take pleasure in the legs of a man.
  1. liking
   USA: laɪ'kɪ·ŋ UK: laɪkɪŋ
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. Ami különösen megnyerte tetszésemet, az a forrás volt.
    1. What particularly took my fancy was the spring.
tetszésére bíz vkinekv
tetszése szerintexp
  1. at pleasure
   USA: æ't ple'ʒəː· UK: ət pleʒər
tetszésnyilvánításnoun
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
  1. applause
   USA: ʌ·plɔː'z UK: əplɔːz
  1. acclamation
   UK: ækləmeɪʃn
tetszés szerintexp
  1. at will
   USA: æ't wʌ·l UK: ət wɪl
tetszés szerint alkalmazhatóadj
  1. accommodating
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"tɪ·ŋ UK: əkɔmədeɪtɪŋ
tetszés szerintiadj
  1. discretionary
   USA: dɪ"skre'ʃʌ·ne"riː· UK: dɪskreʃnəriː
  1. arbitrary
   USA: ɔ'rbʌ·tre"riː· UK: ɑbɪtrəriː
nem tetszésv
  1. displease
   USA: dɪ"spliː'z UK: dɪspliːz
zajos tetszésnyilvánításnoun
  1. plaudits
   USA: plɔː'dʌ·ts UK: plɔːdɪts
vkinek a tetszése szerintexp
elnyeri vkinek a tetszésétv
  1. appeal to sy
   USA: ʌ·piː'l tʌ· saɪ'
tetszésv
  1. Gusto
   'gʊstoː
  1. Geschmack
   gə'ʃmak
  1. gefallen
   gə'falən
  1. Belieben
   bə'liːbən
  1. figurative Anklang
tetszés szerintexp
  1. nach Belieben
   'naːx bə'liːbən
tetszés szerintiadj
  1. beliebig
   bə'liːbɪç
bármely / tetszés szerintiadj
  1. beliebigen
   bə'liːbɪgən
tetszésnoun
 1. csak kifejezésekben
tetszésnyilvánításnoun
tetszés szerintiadj
nem tetszésnoun
Report or add missing word to a dictionary...