COVID-19 Fight
100 matches in 2 dictionaries. Details
thoughtnoun USA: θɔː't UK: θɔːt
  1. All other topics sank into insignificance and passed out of men's thoughts and interest.
    1. Minden egyéb téma háttérbe szorult és kívül rekedt az emberek gondolkodásán és érdeklődésén.
  1. I blush at the very thought!
    1. Még a puszta gondolatára is pirulok!
  1. But the grandmother saw what was in his thoughts.
    1. De a nagymama kitalálta a szándékát.
thoughtfulladj
thoughtfullyadv USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
thoughtfulnessnoun USA: θɔː'tfʌ·lnʌ·s UK: θɔːtfəlnəs
thoughtlessadj USA: θɔː'tlʌ·s UK: θɔːtləs
thought-readernoun
thought-readingnoun
lurking thoughtexp USA: ləː'kɪ·ŋ θɔː't UK: ləːkɪŋ θɔːt
take thoughtexp USA: teɪ'k θɔː't UK: teɪk θɔːt
i thought as muchexp USA: aɪ' θɔː't e'z mʌ'tʃ UK: aɪ θɔːt əz mʌtʃ
a thought betterexp USA: eɪ' θɔː't be'təː· UK: eɪ θɔːt betər
take thought forexp USA: teɪ'k θɔː't frəː· UK: teɪk θɔːt fəː
high thoughtsexp USA: haɪ' θɔː'ts UK: haɪ θɔːts
my thoughts are in a whirlexp USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
have thoughts of doing sgv
one's thoughts run on sgexp
Report or add missing word to a dictionary...