COVID-19 Fight
tisztességesadj
  1. informal white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. honorable
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: ɔnərəbl
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
    1. It's not fair on me to make me do all the work.
  2. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
    1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorous
   USA: de'kəː·ʌ·s UK: dekərəs
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Tudom, hogy engem az én helyzetemben egyetlen tisztességes asszony sem fogadhat.
    1. I know that in my position I can't be received by any decent woman.
  1. old comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
  1. bona-fide
   USA: boʊ'nʌ·faɪ"d
 1. law
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességes eljárásexp
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
tisztességes külsejűadj
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
tisztességes megélhetést biztosítóadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
tisztességesenadv
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorously
   UK: dekərəsliː
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességesen bánik veleexp
  1. do right by
   USA: duː' raɪ't baɪ' UK: duː raɪt baɪ
tisztességesen jár elexp
  1. give a square deal
   USA: gɪ'v eɪ' skwe'r diː'l UK: gɪv eɪ skweər diːl
  1. give a fair deal
   USA: gɪ'v eɪ' fe'r diː'l UK: gɪv eɪ feər diːl
tisztességesen élv
  1. go straight
   USA: goʊ' streɪ't UK: goʊ streɪt
tisztességességnoun
  1. squareness
   UK: skweənəs
nem tisztességesadj
  1. slang snide
   USA: snaɪ'd UK: snaɪd
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
rendes, tisztességesadj
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
ez nem tisztességesexp
  1. that's not playing the game
   UK: ðəts nɔt pleɪɪŋ ðiː geɪm
ez nem tisztességes eljárásexp
  1. that's not cricket
   UK: ðəts nɔt krɪkɪt
Report or add missing word to a dictionary...