tratowaćv
  1. firstPersonSingular:
  2. tratuję
  1. thirdPersonSingular:
  2. tratuje
  1. depcząc niszczyć, deptać
tratować sięv
  1. firstPersonSingular:
  2. tratujemy się
  1. thirdPersonSingular:
  2. tratują się
  1. deptać się wzajemnie
Report or add missing word to a dictionary...