COVID-19 Fight
trialnoun USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. Rouen was chosen as the scene of the trial.
    1. A vizsgálat színhelyéül Rouent választották.
  2. medicinal products for research trials
    1. kutatási kísérletekre szánt gyógyszerkészítmények
  1. God guard the faithful in the hour of our trial!
    1. Isten őrzi a híveket a megpróbáltatások óráiban!
 1. law
  1. Then he's free till it goes to trial.
    1. Tehát a bírósági tárgyalásig szabadon lesz.
  1. It looked like the trial of a prisoner.
    1. Az egész hasonlított egy fogoly kihallgatásához.
trial and errorexp USA: traɪ'l ʌ·nd e'rəː· UK: traɪəl ənd erər
trial balanceexp USA: traɪ'l bæ'lʌ·ns UK: traɪəl bæləns
trial balloonnoun USA: traɪ'l bʌ·luː'n UK: traɪəl bəluːn
trial boringnoun USA: traɪ'l bɔː'rɪ·ŋ UK: traɪəl bɔːrɪŋ
trial by battleexp USA: traɪ'l baɪ' bæ'tʌ·l UK: traɪəl baɪ bætl
trial by combatexp USA: traɪ'l baɪ' kʌ·mbæ't UK: traɪəl baɪ kɔmbæt
trial flightnoun USA: traɪ'l flaɪ't UK: traɪəl flaɪt
trial gamenoun USA: traɪ'l geɪ'm UK: traɪəl geɪm
trial judgenoun USA: traɪ'l ʤʌ'ʤ UK: traɪəl ʤʌʤ
trial marriageexp USA: traɪ'l me'rɪ·ʤ UK: traɪəl mærɪʤ
trial of personal cookie crumb (usa)exp USA: traɪ'l ʌ·v pəː'sʌ·nʌ·l kʊ'kiː· krʌ'm yuː'e'seɪ'
trial ordernoun USA: traɪ'l ɔː'rdəː· UK: traɪəl ɔːdər
trial runnoun USA: traɪ'l rʌ'n UK: traɪəl rʌn
on trialexp USA: ɔ'n traɪ'l UK: ɔn traɪəl
state trialnoun USA: steɪ't traɪ'l UK: steɪt traɪəl
give a trialexp USA: gɪ'v eɪ' traɪ'l UK: gɪv eɪ traɪəl
Report or add missing word to a dictionary...