COVID-19 Fight
választásnoun
  1. selection
   USA: sʌ·le'kʃʌ·n UK: sɪlekʃn
  1. option
   USA: ɔ'pʃʌ·n UK: ɔpʃn
  1. election
   USA: ʌ·le'kʃʌ·n UK: ɪlekʃn
  1. choice
   USA: tʃɔɪ's UK: tʃɔɪs
  1. alternative
   USA: ɔː·ltəː'nʌ·tɪ·v UK: ɔːltəːnətɪv
választás; választékadj
  1. choice
   USA: tʃɔɪ's UK: tʃɔɪs
választásiadj
  1. electoral
   USA: ʌ·le'ktəː·ʌ·l UK: ɪlektərəl
  1. elective
   USA: ʌ·le'ktɪ·v UK: ɪlektɪv
választási agitációnoun
  1. electioneering
   USA: ʌ·le"kʃʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: ɪlekʃənɪərɪŋ
választási blokknoun
  1. US bloc
   USA: blɔ'k UK: blɔk
választási csalásnoun
  1. US gerrymander
   USA: ʤe'riː·mæ"ndəː· UK: ʤerɪmændər
választási csalónoun
  1. US floater
   USA: floʊ'təː· UK: floʊtə
választási eredményeknoun
  1. polls
   USA: poʊ'lz UK: poʊlz
  1. election returns
   USA: ʌ·le'kʃʌ·n riː·təː'nz UK: ɪlekʃn rɪtəːnz
választási jelölőlistanoun
  1. slate
   USA: sleɪ't UK: sleɪt
választási kampánynoun
  1. electioneering
   USA: ʌ·le"kʃʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: ɪlekʃənɪərɪŋ
választási lehetöségnoun
  1. option
   USA: ɔ'pʃʌ·n UK: ɔpʃn
választási propagandanoun
 1. pol
  1. canvassing
   USA: kæ'nvʌ·sɪ·ŋ UK: kænvəsɪŋ
választások kiírásaexp
  1. declaration of elections
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ʌ·le'kʃʌ·nz UK: dekləreɪʃn ɔv ɪlekʃnz
választásra jogosultadj
  1. elective
   USA: ʌ·le'ktɪ·v UK: ɪlektɪv
általános választásexp
  1. general election
   USA: ʤe'nrʌ·l ʌ·le'kʃʌ·n UK: ʤenrəl ɪlekʃn
titkos választásv
  1. ballot
   USA: bæ'lʌ·t UK: bælət
nincs más választásexp
  1. hobson's choice
   UK: hɔbsnz tʃɔɪs
nincs más választásanoun
jelöltként fellép <választáson>exp
  1. throw one's hat into the ring
   USA: θroʊ' wʌ'nz hæ't ɪ"ntʌ· ðiː· rɪ'ŋ UK: θroʊ wʌnz hæt ɪntuː ðiː rɪŋ
nem volt más választásom.exp
  1. choice / i had no - .
   USA: tʃɔɪ's aɪ' hæ'd noʊ' UK: tʃɔɪs aɪ həd noʊ
Report or add missing word to a dictionary...