COVID-19 Fight
444 matches in 9 dictionaries.
vár vmirev
vár (vre)exp
baj/nehézség várexp
  1. stare one in the face
   USA: ste'r hwʌ'n ɪ'n ðiː· feɪ's UK: steər wʌn ɪn ðiː feɪs
előre várv
  1. anticipate
   USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t UK: æntɪsɪpeɪt
gyermeket várexp
  1. she is expecting
   USA: ʃiː' ʌ·z ɪ·kspe'ktɪ·ŋ UK: ʃiː ɪz ɪkspektɪŋ
munkára várv
  1. ply
   USA: plaɪ' UK: plaɪ
nem várv
  1. nap
   USA: næ'p UK: næp
aggodalmas várakozásexp
  1. anxious suspense
   USA: æ'ŋʃʌ·s sʌ·spe'ns UK: æŋkʃəs səspens
izgatott várakozásnoun
váltakozó várakozásexp
  1. alternate parking
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"t pɔ'rkɪ·ŋ UK: ɔːltəːnət pɑkɪŋ
a várakozás a tetőpontjára hágottexp
minden várakozás ellenéreexp
  1. contrary to all expectations
   USA: kʌ·ntre'riː· tʌ· ɔː'l e"kspe·kteɪ'ʃʌ·nz UK: kɔntrəriː tuː ɔːl ekspekteɪʃnz
munkaegészségügyi várakozási (növ)exp
  1. re-entry time
   USA: riː·ɪ'ntriː· taɪ'm
izgatott várakozással teliadj
  1. suspenseful
   USA: sʌ·spe'nsfʌ·l
tart (várakozik, pl. telefonban)v
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
lázasan várakoztakexp
terhes, várandósadj
  1. pregnant
   USA: pre'gnʌ·nt UK: pregnənt
bevesz (várat)v
  1. capture
   USA: kæ'ptʃəː· UK: kæptʃər
mikorra várhatom legkorábban?exp
  1. how soon may i expect him?
   USA: haʊ' suː'n meɪ' aɪ' ɪ·kspe'kt ɪ"m UK: haʊ suːn meɪ aɪ ɪkspekt hɪm
Report or add missing word to a dictionary...