COVID-19 Fight
444 matches in 9 dictionaries.
túl sokat vár vmitőlv
jótett helyébe jót várjexp
  1. do well and do have well
   USA: duː' we'l ʌ·nd duː' hæ'v we'l UK: duː wel ənd duː hæv wel
nem kell sokáig várnodexp
  1. you need not wait long
   USA: yuː' niː'd nɔ't weɪ't lɔː'ŋ UK: juː niːd nɔt weɪt lɔŋ
amiről az egész város beszélexp
  1. talk of the town
   USA: tɔː'k ʌ·v ðiː· taʊ'n UK: tɔːk ɔv ðiː taʊn
nem sok jót vár tőleexp
  1. take a poor view of
   USA: teɪ'k eɪ' pʊ'r vyuː' ʌ·v UK: teɪk eɪ pʊər vjuː ɔv
  1. take a dim view of
   USA: teɪ'k eɪ' dɪ'm vyuː' ʌ·v UK: teɪk eɪ dɪm vjuː ɔv
várnoun
  1. r Kreml
   'krɛməl
   1. genitiveForm:
   2. Kremls
   3. Kreml
  1. Feste
   'fɛstə
várv
  1. warten
   'vaɐtən
  1. regional passen
   'pasən
  1. harren
   'harən
  1. Festung
   'fɛstʊŋ
  1. Burg
   'bʊɐk
várakozásnoun
  1. e Erwartung
   ɛɐ'vaɐtʊŋ
  1. r Aufenthalt
   'aʊfənthalt
   1. pluralForm:
   2. Aufenthalte
   1. genitiveForm:
   2. Aufenthaltes
   3. Aufenthalts
várakozási időnoun
várakozásteljesadj
várakozikv
  1. warten
   'vaɐtən
várakozvaadv
váratlan eseménynoun
  1. r Zwischenfall
   'tsvɪʃənfal
váratlanuladv
várfalnoun
  1. r Wall
   'val
   1. genitiveForm:
   2. Walles
   3. Walls
várhatóv
várható időjárásnoun
várj egy kicsit !exp
  1. wart' ein Weilchen !
   'vaːɐt 'aɪn 'vaɪlçən
várnagynoun
 1. hist
  1. r Vogt
   'foːkt
   1. genitiveForm:
   2. Vogtes
   3. Vogts
  1. r Kastellan
   kastɛ'laːn
   1. pluralForm:
   2. Kastellane
   1. genitiveForm:
   2. Kastellans
Report or add missing word to a dictionary...