COVID-19 Fight
várakozási sorv
  1. queue
   USA: kyuː' UK: kjuː
várakozási sor kezelőexp
  1. queue manager
   USA: kyuː' mæ'nʌ·ʤəː· UK: kjuː mænɪʤər
a file várakozási sorban vanexp
  1. file is in queue
   USA: faɪ'l ʌ·z ɪ'n kyuː' UK: faɪl ɪz ɪn kjuː
Report or add missing word to a dictionary...