COVID-19 Fight
vázlatosadj
  1. informal sketchy
   USA: ske'tʃiː· UK: sketʃiː
  1. scratchy
   USA: skræ'tʃiː· UK: skrætʃiː
  1. schematic
   USA: skʌ·mæ'tɪ·k UK: skɪmætɪk
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. A kőműves készített egy vázlatos rajzot hogy hogyan fog kinézni az új lépcső.
    1. The builder did a rough sketch of how the new stairs would look.
  1. diagrammatic
   USA: daɪ"ʌ·grʌ·mæ'tɪ·k UK: daɪəgrəmætɪk
  1. adumbrative
   UK: ædʌmbreɪtɪv
vázlatos életrajznoun
  1. memoir
   USA: me'mwɔ"r UK: memwɑr
vázlatosanadv
  1. sketchily
   UK: sketʃɪliː
  1. schematically
   UK: skɪmætɪkliː
vázlatosan berajzolv
  1. block in
   USA: blɔ'k ɪ'n UK: blɔk ɪn
vázlatosan kitervelv
  1. block out
   USA: blɔ'k aʊ't UK: blɔk aʊt
vázlatosan ábrázolv
vázlatosságnoun
  1. sketchiness
   UK: sketʃɪnəs
Report or add missing word to a dictionary...