COVID-19 Fight
138
matches in the
az asztal vége felé ülexp
  1. sit below the salt
   USA: sɪ't biː·loʊ' ðiː· sɔː'lt UK: sɪt bɪloʊ ðiː sɔlt
jóra fordult/jó vége lett (a dolognak)exp
  1. it fell out well
   USA: ʌ·t fe'l aʊ't we'l UK: ɪt fel aʊt wel
megsemmisit, elnyom, véget vetv
  1. quash
   USA: kwɔː'ʃ UK: kwɔʃ
önkezével vet véget életénekv
  1. die by one's own hand
   USA: daɪ' baɪ' wʌ'nz oʊ'n hæ'nd UK: daɪiː baɪ wʌnz oʊn hænd
kellemetlen helyzete véget érv
  1. come in from the cold
   USA: kʌ'm ɪ'n fəː·m ðiː· koʊ'ld UK: kʌm ɪn frɔm ðiː koʊld
a programfutás véget értexp
  1. task terminated
   USA: tæ'sk təː'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: tɑsk təːmɪneɪtɪd
az összehasonlítás véget értexp
  1. compare process ended
   USA: kʌ·mpe'r prɔ'se"s e'ndʌ·d UK: kəmpeər proʊses endɪd
hosszirányú mozgást végezv
 1. techn
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
kiás; ásatásokat végezv
  1. excavate
   USA: e'kskʌ·veɪ"t UK: ekskəveɪt
nagy pusztítást végezv
  1. wreak havoc
   USA: riː'k hæ'vʌ·k UK: riːk hævək
nemi önkielégítést végezv
  1. masturbate
   USA: mæ'stəː·beɪ"t UK: mæstəbeɪt
szellemi munkát végezv
  1. cerebrate
   UK: serɪbreɪt
úttörő munkát végezexp
  1. pioneer
   USA: paɪ"ʌ·nɪ'r UK: paɪənɪər
  1. break fresh ground
   USA: breɪ'k fre'ʃ graʊ'nd UK: breɪk freʃ graʊnd
váltakozó mozgást végezv
 1. engin
  1. reciprocate
   USA: rʌ·sɪ'prʌ·keɪ"t UK: rɪsɪprəkeɪt
rövid úton végez vkivelv
  1. put sy on the spot
   USA: pʊ't saɪ' ɔ'n ðiː· spɔ't
úttörő munkát végez vmilyen tárgykörbenv
  1. do pioneer work in a subject
   USA: duː' paɪ"ʌ·nɪ'r wəː'k ɪ'n eɪ' sʌ'bʤɪ·kt UK: duː paɪənɪər wəːk ɪn eɪ səbʤekt
börtönben fogja végezniexp
  1. he will end up with prison
   USA: hiː' wʌ·l e'nd ʌ'p wʌ·ð prɪ'zʌ·n UK: hiː wɪl end ʌp wɪð prɪzn
hiábavaló munkát végezniexp
  1. plow the sands
   USA: plaʊ' ðiː· sæ'ndz
  1. plough the sands
   USA: ploʊ' ðiː· sæ'ndz UK: plaʊ ðiː sændz
fiatalító műtétet végeztetexp
  1. have one's face lifted
   USA: hæ'v wʌ'nz feɪ's lɪ'ftʌ·d UK: hæv wʌnz feɪs lɪftɪd
az idők végeztévelexp
  1. in the fullness of time
   USA: ɪ'n ðiː· fʊ'lnʌ·s ʌ·v taɪ'm UK: ɪn ðiː fʊlnəs ɔv taɪm
Report or add missing word to a dictionary...