COVID-19 Fight
vélemény1
  1. voice
   USA: vɔɪ's UK: vɔɪs
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
  1. 1.2 tenet
   USA: te'nʌ·t UK: tenɪt
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. sentiment
   USA: se'nʌ·mʌ·nt UK: sentɪmənt
  1. 6.4 sense
   USA: se'ns UK: sens
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. Talán megváltozott a véleménye róla?
    1. Had he changed his mind about his man?
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. eye
   USA: aɪ' UK: aɪ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. esteem
   USA: ʌ·stiː'm UK: ɪstiːm
  1. doxy
   USA: dɔ'ksiː·
  1. dictum
   USA: dɪ'ktʌ·m UK: dɪktəm
  1. dictum, dicta
   USA: dɪ'ktʌ·m dɪ'ktʌ· UK: dɪktəm dɪktə
  1. dicta
   USA: dɪ'ktʌ· UK: dɪktə
  1. 6.3 conceit
   USA: kʌ·nsiː't UK: kənsiːt
vélemény (EU)1
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
vélemény megváltoztatása1
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
vélemény (PHARE)1
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
véleményalakító1
véleménye szerint13
  1. in one's opinion
   USA: ɪ'n wʌ'nz ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn wʌnz əpɪnɪən
véleménye van2
  1. think of
   USA: θɪ'ŋk ʌ·v UK: θɪŋk ɔv
vélemények és megjegyzések13
  1. obiter dicta
   UK: ɔbɪtə dɪktə
véleményeltérés1
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
  1. dissension
   USA: dɪ"se'nʃʌ·n UK: dɪsenʃn
véleményeltérés, nézeteltérés1
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
véleményem szerint13
  1. my thinking
   USA: maɪ' θɪ'ŋkʌ·ŋ UK: maɪ θɪŋkɪŋ
  1. my mind
   USA: maɪ' maɪ'nd UK: maɪ maɪnd
  1. in my opinion
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn maɪ əpɪnɪən
  1. in my judgment
   USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
  1. in my judgement
   USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
  1. in my esteem
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·stiː'm UK: ɪn maɪ ɪstiːm
véleményem/nézetem szerint13
  1. in my eye
   USA: ɪ'n maɪ' aɪ' UK: ɪn maɪ aɪ
véleményformáló1
véleménynyilvánítás1
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
véleményt alkotnak vkiről2
  1. get taped
   USA: gɪ't teɪ'pt UK: get teɪpt
véleményt mond2
  1. offer an opinion
   USA: ɔː'fəː· ʌ·n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɔfər ən əpɪnɪən
  1. deliver oneself of an opinion
   USA: dʌ·lɪ'vəː· wʌ"nse'lf ʌ·v ʌ·n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: dɪlɪvər wʌnself ɔv ən əpɪnɪən
véleményt változtat2
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
véleményváltozás1
  1. revulsion
   USA: riː·vʌ'lʃʌ·n UK: rɪvʌlʃn
véleményéhez ragaszkodó3
  1. opinionated
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·neɪ"tʌ·d UK: əpɪnɪəneɪtɪd
véleményét elfogadtatja13
  1. carry one's point
   USA: kæ'riː· wʌ'nz pɔɪ'nt UK: kæriː wʌnz pɔɪnt
Report or add missing word to a dictionary...