víz alattiadj
  1. underwater
   USA: ʌ'ndəː·wɔː"təː· UK: ʌndəwɔːtər
  1. subaqueous
   UK: sʌbeɪkwɪəs
víz alatti földpadnoun
 1. geo
  1. spit
   USA: spɪ't UK: spɪt
víz alatti hangjelzésnoun
víz alatti kilövőkészüléknoun
 1. mil
  1. thrower
   USA: θroʊ'əː· UK: θroʊər
víz alatti lehallgató-készüléknoun
  1. hydrophone
   UK: haɪdrəfoʊn
víz alatti mikrofonnoun
  1. hydrophone
   UK: haɪdrəfoʊn
Report or add missing word to a dictionary...