COVID-19 Fight
138 matches in 9 dictionaries. Details
vegyesadj
  1. unclassified
   USA: ʌ·nklæ'sʌ·faɪ"d UK: ʌnklæsɪfaɪd
  1. unclassifiable
   UK: ʌnklæsɪfaɪəbl
  1. sundry
   USA: sʌ'ndriː· UK: sʌndriː
  1. motley
   USA: mɔ'tliː· UK: mɔtliː
  1. mixed
   USA: mɪ'kst UK: mɪkst
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
  1. medley
   USA: me'dliː· UK: medliː
 1. rail
  1. composite
   USA: kɔ·mpɔ'zʌ·t UK: kɔmpəzɪt
  1. ambivalent
   USA: æ·mbɪ'vʌ·lʌ·nt UK: æmbɪvələnt
vegyes bizottságexp
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
vegyes biztosításexp
  1. endowment policy
   USA: e·ndaʊ'mʌ·nt pɔ'lʌ·siː· UK: ɪndaʊmənt pɔləsiː
vegyes életbiztosításexp
  1. endowment policy
   USA: e·ndaʊ'mʌ·nt pɔ'lʌ·siː· UK: ɪndaʊmənt pɔləsiː
vegyes érzelmekexp
  1. mixed feelings
   USA: mɪ'kst fiː'lɪ·ŋz UK: mɪkst fiːlɪŋz
vegyes felvágottnoun
  1. pot-pourri
   USA: poʊ"pʊ·riː' UK: poʊpʊəriː
  1. medley
   USA: me'dliː· UK: medliː
vegyes hírekexp
  1. news items
   USA: nyuː'z aɪ'tʌ·mz UK: njuːz aɪtəmz
vegyes hírrovat szerkesztőjeexp
  1. writer of pars
   USA: raɪ'təː· ʌ·v pɔ'rz UK: raɪtər ɔv pɑz
  1. par writer
   USA: pɔ'r raɪ'təː· UK: pɑr raɪtər
vegyes holminoun
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
vegyes iskolaexp
  1. mixed school
   USA: mɪ'kst skuː'l UK: mɪkst skuːl
vegyeskereskedésnoun
  1. general store
   USA: ʤe'nrʌ·l stɔː'r UK: ʤenrəl stɔːr
vegyes, kevertadj
  1. mixed
   USA: mɪ'kst UK: mɪkst
vegyes kiadásokexp
  1. petty expenses
   USA: pe'tiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: petiː ɪkspensɪz
vegyes párosexp
  1. mixed doubles
   USA: mɪ'kst dʌ'bʌ·lz UK: mɪkst dʌblz
vegyességnoun
  1. promiscuousness
   UK: prəmɪskjʊəsnəs
vegyes számexp
  1. mixed number
   USA: mɪ'kst nʌ'mbəː· UK: mɪkst nʌmbər
  1. compound number
   USA: kʌ·mpaʊ'nd nʌ'mbəː· UK: kɔmpaʊnd nʌmbər
vegyes tekercselésexp
  1. compound winding
   USA: kʌ·mpaʊ'nd waɪ'ndɪ·ŋ UK: kɔmpaʊnd wɪndɪŋ
vegyes törtexp
  1. mixed number
   USA: mɪ'kst nʌ'mbəː· UK: mɪkst nʌmbər
vegyesüzemű közműexp
  1. combination utility
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·n yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: kɔmbɪneɪʃn juːtɪlɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...