COVID-19 Fight
52 matches in 8 dictionaries. Details
világiadj
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
 1. law
  1. temporal
   USA: te'mpəː·ʌ·l UK: tempərəl
  1. secular
   USA: se'kyʌ·ləː· UK: sekjʊlər
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. carnal
   USA: kɔ'rnʌ·l UK: kɑnl
világiasadj
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
világi(as)adj
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
világias embernoun
  1. worldling
   UK: wəːldlɪŋ
világiasítónoun
világiasságnoun
  1. worldliness
   USA: wəː'ldliː·nʌ·s UK: wəːldlɪnɪs
  1. carnality
   UK: kɑnælɪtiː
világi hatalomexp
  1. secular arm
   USA: se'kyʌ·ləː· ɔ'rm UK: sekjʊlər ɑm
világi papságexp
  1. white clergy
   USA: hwaɪ't kləː'ʤiː· UK: waɪt kləːʤiː
nem világiasadj
  1. unworldly
   UK: ʌnwəːldliː
hollandi világi rend nőtagjanoun
kialszik (fény, világitás)v
  1. go out
   USA: goʊ' aʊ't UK: goʊ aʊt
világinoun
 1. relig
  1. r Laie
   'laɪə
   1. pluralForm:
   2. Laien
   1. genitiveForm:
   2. Laien
világiadj
  1. literary säkular
 1. relig
  1. profan
   pro'faːn
világiasadj
világinoun
világinoun
világiundef
 1. nem egyházi
Ferences Világi Rendundef
világiundef
  1. literary secolaresco
 1. relig
 2. az egyházival szermben
 3. nem kat. vagy egyh.
világiadj
  1. laico
   tsz: -ci láico
Report or add missing word to a dictionary...