COVID-19 Fight
załamywać sięv
 1. firstPersonSingular:
 2. załamuję się
 1. thirdPersonSingular:
 2. załamuje się
 1. seeAlso:
 1. zginać się
  1. tárgy meghajlik
załamywać sięv
 1. firstPersonSingular:
 2. załamuję się
 1. thirdPersonSingular:
 2. załamuje się
 1. seeAlso:
 1. psychicznie
załamywać sięv
 1. firstPersonSingular:
 2. załamuję się
 1. thirdPersonSingular:
 2. załamuje się
 1. seeAlso:
 1. pod wpływem nacisku
  1. nyomás hatására összetörik
załamywać sięv
 1. firstPersonSingular:
 2. załamuję się
 1. thirdPersonSingular:
 2. załamuje się
 1. seeAlso:
 1. o głosie
załamywać sięv
 1. firstPersonSingular:
 2. załamuję się
 1. thirdPersonSingular:
 2. załamuje się
 1. seeAlso:
 1. o świetle
  1. fény megtörik
Report or add missing word to a dictionary...