COVID-19 Fight
149 matches in 11 dictionaries. Details
zárt ajtók mögöttexp
  1. in camera
   USA: ɪ'n kæ'mrʌ· UK: ɪn kæmərə
zárt erkélynoun
 1. arch
  1. bay window
   USA: beɪ' wɪ'ndoʊ· UK: beɪ wɪndoʊ
zárt földszinti terasznoun
  1. patio
   USA: pæ'tiː·oʊ" UK: pætiːoʊ
zárt görbe vonalnoun
 1. math
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
zárt hadrendbe felállítv
 1. mil
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
zárt hintónoun
zárt italtartó szekrénykenoun
  1. informal tantalus
   USA: tæ'ntʌ·lʌ·s UK: tæntələs
zárt karosszériájú autónoun
 1. car
  1. limousine
   USA: lɪ'mʌ·ziː"n UK: lɪməziːn
zártkertnoun
zárt körnoun
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
zártkörűadj
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
zártkörű, exkluzívadj
  1. exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
zártkörű táncmulatságexp
  1. private dance
   USA: praɪ'vʌ·t dæ'ns UK: praɪvɪt dɑns
zártkörű társaságexp
  1. private company
   USA: praɪ'vʌ·t kʌ'mpʌ·niː· UK: praɪvɪt kʌmpəniː
zártkörű TV láncexp
zárt levegőrétegexp
  1. dead air
   USA: de'd e'r UK: ded eər
zárt nyelv (cipőben)exp
  1. watertight tongue
   USA: wɔː'təː·taɪ"t tʌ'ŋ UK: wɔːtətaɪt tʌŋ
zártosztályexp
Report or add missing word to a dictionary...