COVID-19 Fight
149 matches in 11 dictionaries. Details
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle fexp
zárt pályázat (EU)exp
  1. restricted tendering
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d te'ndəː·ɪ·ŋ UK: rɪstrɪktɪd tendərɪŋ
zárt peronnoun
  1. US vestibule
   USA: ve'stʌ·byuː"l UK: vestɪbjuːl
zártszéknoun
  1. US parterre
   UK: pɑteər
zárt társaságnoun
  1. cabal
   USA: kʌ·bɔ'l UK: kəbæl
zárt tehervagonnoun
  1. boxcar
   USA: bɔ'kskɔ"r UK: bɔkskɑr
zárt ülésnoun
  1. informal conclave
   USA: kɔ'nkleɪ"v UK: kɔnkleɪv
kolostorba zártadj
  1. figurative cloistered
   USA: klɔɪ'stəː·d UK: klɔɪstəd
önmagában zártadj
  1. self-contained
   UK: selfkənteɪnd
szívébe zártv
  1. bosomed
   UK: bʊzəmd
kis zárt fedetlen belső udvarnoun
  1. patio
   USA: pæ'tiː·oʊ" UK: pætiːoʊ
különálló zárt sáncerődnoun
 1. mil
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
kisebb zárt társaságnoun
  1. coterie
   USA: koʊ'təː·iː· UK: koʊtəriː
be nem zártadj
  1. unlocked
   USA: ʌ·nlɔ'kt UK: ʌnlɔkt
népe szívébe zártaexp
  1. he was enthroned in the hearts of his people
   UK: hiː wɔz ɪnθroʊnd ɪn ðiː hɑts ɔv hɪz piːpl
rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnexp
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik exp
"hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához. (PHARE)noun
zártadj
  1. zu
   'tsuː
  1. verschlossen
   fɛɐ'ʃlɔsən
  1. geschlossen
   gə'ʃlɔsən
zártcellásadj
Report or add missing word to a dictionary...