COVID-19 Fight
elkészíti
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan machen
   'maxən
elkészíti
  1. zubereiten
   'tsuːbəraɪtən
  1. Richten
   'rɪçtən
  1. rég ausfertigen
   'aʊsfɛɐtɪgən
  1. anrichten
   'anrɪçtən
  1. anfertigen
   'anfɛɐtɪgən
elkészít vmiti
elkészítenii
  1. fertig stellen
   'fɛɐtɪç 'ʃtɛlən
elkészítettmn
  1. gemacht
   gə'maxt
elkészíttetkif
  1. machen lassen
   'maxən 'lasən
elkészítésfn
  1. e Mache
   'maxə
   1. birtokos eset:
   2. Mache
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása