Cover photo

Hungarian-German extra dictionary

magyar-német nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: admin
Ellentétes irányú szótár: German-Hungarian extra dictionary
13638 Indexszó
15051 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 108 találat 9 szótárban.
segélyfn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. A cikk korholta a kormányt s az akadémiát, hogy a kiváló művész nem kap semmiféle biztatást és segélyt.
    1. The article reproached the government and the academy for letting so remarkable an artist be left without encouragement and support.
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. Számos karitatív szervezet küld segélyt az árvíz miatt hajléktalanná vált embereknek.
    1. Many caritative organizations send relief to people made homeless by floods.
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. Az e rendelet alapján végzett közösségi finanszírozás segélyek formájában valósul meg.
    1. Community financing under this Regulation shall take the form of grants.
  1. benefit
   USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. Azok akiknek nincs állása, munkanélküli segélyt kérhetnek a helyi önkormányzattól.
    1. People without work can apply for unemployment benefit at the local council.
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segélyállomáskif
  1. medical post
   USA: me'dʌ·kʌ·l poʊ'st UK: medɪkl poʊst
segélyegyletfn
  1. friendly society
   USA: fre'nliː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: frendliː səsaɪətiː
segélyegylet <kst>fn
segélyezi
  1. subsidize
   USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
segélyezésfn
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
segélyforrásfn
  1. shot in the locker
   USA: ʃɔ't ɪ'n ðiː· lɔ'kəː· UK: ʃɔt ɪn ðiː lɔkər
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
segélyhelyfn
  1. aid station
   USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
segélyhívó telefonkif
  1. roadside telephone
   USA: roʊ'dsaɪ"d te'lʌ·foʊ"n UK: roʊdsaɪd telɪfoʊn
  1. emergency telephone
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· te'lʌ·foʊ"n UK: ɪməːʤənsiː telɪfoʊn
segélykérő jelfn
  1. distress signal
   USA: dɪ"stre's sɪ'gnʌ·l UK: dɪstres sɪgnəl
segélykiáltásfn
  1. cry for help
   USA: kraɪ' frəː· he'lp UK: kraɪ fəː help
  1. call for help
   USA: kɔː'l frəː· he'lp UK: kɔːl fəː help
segélykocsifn
  1. patrol car
   USA: pʌ·troʊ'l kɔ'r UK: pətroʊl kɑr
segélynyújtó, donor (PHARE)kif
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélynyújtó (eu)kif
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélypénzfn
 1. tört
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
segélyszervezetkif
  1. relief organization
   USA: riː·liː'f ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪliːf ɔːgənaɪzeɪʃn
segélyszolgálatfn
  1. patrol service
   USA: pʌ·troʊ'l səː'vʌ·s UK: pətroʊl səːvɪs
gyermekgondozási segélykif
  1. child-care allowance
   USA: tʃaɪ'ldke"r ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: tʃaɪldkeə əlaʊəns
  1. allowance / child-care -
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns tʃaɪ'ldke"r UK: əlaʊəns tʃaɪldkeə
munkanélküli segélykif
  1. dole
   USA: doʊ'l UK: doʊl
orvosi segélykif
  1. medical aid
   USA: me'dʌ·kʌ·l eɪ'd UK: medɪkl eɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása