Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
értelemfn
  1. wit
   USA: wɪ't UK: wɪt
  1. biz uptake
   USA: ʌ'pteɪ"k UK: ʌpteɪk
  1. understanding
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: ʌndəstændɪŋ
  1. signification
   UK: sɪgnɪfɪkeɪʃn
  1. significance
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: sɪgnɪfɪkəns
  1. senses
   USA: se'nsʌ·z UK: sensɪz
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. Mit tud az értelem?
    1. What does reason know?
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. meaning
   USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
  1. intellect
   USA: ɪ'nʌ·le"kt UK: ɪntəlekt
  1. import
   USA: ɪ'mpɔː·rt UK: ɪmpɔːt
  1. biz headpiece
   UK: hedpiːs
  1. átv head
   USA: he'd UK: hed
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. conscience
   USA: kɔ'nʃʌ·ns UK: kɔnʃəns
  1. comprehension
   USA: kɔ"mpriː·he'nʃʌ·n UK: kɔmprɪhenʃn
  1. apprehension
   USA: æ"prʌ·he'nʃʌ·n UK: æprɪhenʃn
értelem nélküli énekrefrénfn
értelemszerűenhsz
  1. implicitly
   USA: ɪ"mplɪ'sʌ·tliː· UK: ɪmplɪsɪtliː
alapvető értelemfn
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
átvitt értelemkif
  1. transferred sense
   USA: træ'nsfəː·d se'ns UK: trænsfəːd sens
  1. figurative sense
   USA: fɪ'gyəː·ʌ·tɪ·v se'ns UK: fɪgjərətɪv sens
gyermeki értelemkif
  1. young idea
   USA: yʌ'ŋ aɪ·diː'ʌ· UK: jʌŋ aɪdɪə
kettős értelemfn
  1. ambiguity
   USA: æ"mbɪ·gyuː'ʌ·tiː· UK: æmbɪgjuːɪtiː
átvitt értelembenkif
  1. in a figurative sense
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'gyəː·ʌ·tɪ·v se'ns UK: ɪn eɪ fɪgjərətɪv sens
  1. figuratively
   USA: fɪ·gyʊ'rʌ·tɪ·vliː· UK: fɪgjərətɪvliː
elítélő értelembenkif
  1. in a derogatory sense
   USA: ɪ'n eɪ' dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· se'ns UK: ɪn eɪ dɪrɔgətriː sens
ellentétes értelembenhsz
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
jó értelembenkif
  1. in a good sense
   USA: ɪ'n eɪ' gʌ·d se'ns UK: ɪn eɪ gʊd sens
képes értelembenkif
  1. in a figurative sense
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'gyəː·ʌ·tɪ·v se'ns UK: ɪn eɪ fɪgjərətɪv sens
  1. figuratively
   USA: fɪ·gyʊ'rʌ·tɪ·vliː· UK: fɪgjərətɪvliː
tágabb értelembenkif
  1. in a wider sense
   USA: ɪ'n eɪ' waɪ'dəː· se'ns UK: ɪn eɪ waɪdər sens
ugyanazon értelembeni
  1. the same effect
   USA: ðiː· seɪ'm iː'fe·kt UK: ðiː seɪm ɪfekt
szűkebb értelemben vettmn
  1. szl proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
a gyermeki értelemkif
  1. the young idea
   USA: ðiː· yʌ'ŋ aɪ·diː'ʌ· UK: ðiː jʌŋ aɪdɪə
elme, gondolatvilág, értelem, észi
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
egy bizonyos értelembenkif
  1. in a sense
   USA: ɪ'n eɪ' se'ns UK: ɪn eɪ sens
abban az értelemben, hogykif
  1. the effect that
   USA: ðiː· iː'fe·kt ðʌ·t UK: ðiː ɪfekt ðət
mélyen (átvitt értelemben is)hsz
  1. deeply
   USA: diː'pliː· UK: diːpliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása