Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
aláveti
  1. vassal
   USA: væ'sʌ·l UK: væsəl
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
  1. Azután az áll benne: nem akarja alávetni magát az egyháznak.
    1. It also says she refuses to submit herself to the Church.
  1. subjugate
   USA: sʌ'bʤʌ·geɪ"t UK: sʌbʤʊgeɪt
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. put through
   USA: pʊ't θruː' UK: pʊt θruː
alávet vmineki
alávetettségfn
  1. subjection
   UK: səbʤekʃn
alávetvehsz
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
alávetésfn
  1. submission
   USA: sʌ·bmɪ'ʃʌ·n UK: səbmɪʃn
  1. subjection
   UK: səbʤekʃn
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
propagandának aláveti
  1. propagandize
   USA: prɔ"pʌ·gæ'ndaɪ"z UK: prɔpəgændaɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása