Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
152
találat:
csati
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. Morse
   USA: mɔː'rs UK: mɔːs
  1. hasp
   UK: hɑsp
  1. fastener
   USA: fæ'snəː· UK: fɑsnər
  1. clasp
   USA: klæ'sp UK: klɑsp
  1. buckle
   USA: bʌ'kʌ·l UK: bʌkl
  1. buckle
   USA: bʌ'kʌ·l UK: bʌkl
csat; kapocsfn
  1. buckle
   USA: bʌ'kʌ·l UK: bʌkl
csat, kapocs (ruhán)fn
  1. fastener
   USA: fæ'snəː· UK: fɑsnər
csatafn
 1. sp
  1. irod fray
   USA: freɪ' UK: freɪ
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
csatabárdfn
  1. tomahawk
   USA: tɔ'mʌ·hɔː"k UK: tɔməhɔːk
csatacirkálófn
  1. battle cruiser
   USA: bæ'tʌ·l kruː'zəː· UK: bætl kruːzər
csatahajókif
  1. line of battleship
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·lʃɪ"p UK: laɪn ɔv bætlʃɪp
  1. capital ship
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l ʃɪ'p UK: kæpɪtəl ʃɪp
 1. kat
  1. biz battlewagon
   UK: bætlwægən
  1. battleship
   USA: bæ'tʌ·lʃɪ"p UK: bætlʃɪp
csatakosmn
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
csataképfn
csatalófn
  1. charger
   USA: tʃɔ'rʤəː· UK: tʃɑʤər
csatangoli
  1. stroll
   USA: stroʊ'l UK: stroʊl
  1. straggle
   USA: stræ'gʌ·l UK: strægl
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
csatangolásfn
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. biz hike
   USA: haɪ'k UK: haɪk
csatarendkif
  1. order of battle
   USA: ɔː'rdəː· ʌ·v bæ'tʌ·l UK: ɔːdər ɔv bætl
  1. battle order
   USA: bæ'tʌ·l ɔː'rdəː· UK: bætl ɔːdər
  1. battle formation
   USA: bæ'tʌ·l fɔː·rmeɪ'ʃʌ·n UK: bætl fɔːmeɪʃn
  1. battle array
   USA: bæ'tʌ·l əː·eɪ' UK: bætl əreɪ
csatarendbe álli
 1. kat
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
csatarendbe állásfn
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
csatasorfn
 1. kat
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. line of battle
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·l UK: laɪn ɔv bætl
csataszoknyafn
csatatérfn
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. field of battle
   USA: fiː'ld ʌ·v bæ'tʌ·l UK: fiːld ɔv bætl
  1. battleground
   USA: bæ'tʌ·lgraʊ"nd UK: bætlgraʊnd
  1. battlefield
   USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
  1. battle-field
   USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
csatavonalfn
  1. line of battle
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·l UK: laɪn ɔv bætl
csatlakoziki
  1. rally
   USA: ræ'liː· UK: ræliː
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. join in
   USA: ʤɔɪ'n ɪ'n UK: ʤɔɪn ɪn
  1. fall into line with
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· laɪ'n wʌ·ð UK: fɔːl ɪntuː laɪn wɪð
  1. associate oneself
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t wʌ"nse'lf UK: əsoʊʃɪeɪt wʌnself
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
  1. adjoin
   USA: ʌ·ʤɔɪ'n UK: əʤɔɪn
  1. abut
   USA: ʌ·bʌ't UK: əbʌt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása