Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
egymástnm
  1. one another
   USA: hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: wʌn ənʌðər
  1. each other
   USA: iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: iːtʃ ʌðər
  1. another / one -
   USA: ʌ·nʌ'ðəː· hwʌ'n UK: ənʌðər wʌn
egymás(t)nm
  1. each other
   USA: iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: iːtʃ ʌðər
egymást kergetik a gondolataimkif
  1. my thoughts are in a whirl
   USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
egymást követvemn
egymást követőmn
  1. successive
   USA: sʌ·kse'sɪ·v UK: səksesɪv
  1. succeeding
   USA: sʌ·ksiː'dɪ·ŋ UK: səksiːdɪŋ
  1. sequential
   USA: sʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: sɪkwenʃl
  1. rolling
   USA: roʊ'lɪ·ŋ UK: roʊlɪŋ
  1. consecutive
   USA: kʌ·nse'kyʌ·tɪ·v UK: kənsekjʊtɪv
egymást követőenhsz
  1. sequentially
   USA: sʌ·kwe'ntʃʌ·liː· UK: sɪkwenʃəliː
  1. consecutively
   USA: kʌ·nse'kyʌ·tɪ·vliː· UK: kənsekjʊtɪvliː
egymást pusztítómn
  1. internecine
   USA: ɪ"ntəː'nʌ·siː"n UK: ɪntəniːsaɪn
egymást részben fedőfn
  1. overlapping
   USA: oʊ'vəː·læ"pɪ·ŋ UK: oʊvəlæpɪŋ
egymást ölik az emberekkif
  1. fall over one another
   USA: fɔ'l oʊ'vəː· hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: fɔːl oʊvər wʌn ənʌðər
egymást ütő színekkif
  1. clashing colours
   UK: klæʃɪŋ kʌləz
egymástól függőmn
  1. interrelated
   USA: ɪ"ntəː·riː·leɪ'tʌ·d UK: ɪntərɪleɪtɪd
átfedik egymásti
  1. overlap one another
   USA: oʊ'vəː·læ"p hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: oʊvəlæp wʌn ənʌðər
keresztezik egymásti
  1. cross each other
   USA: krɔː's iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: krɔs iːtʃ ʌðər
marják/ölik egymástkif
  1. fight like kilkenny cats
   UK: faɪt laɪk kɪlkeniː kæts
semlegesítik egymástkif
  1. they neutralize each other
   USA: ðeɪ' nuː'trʌ·laɪ"z iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: ðeɪ njuːtrəlaɪz iːtʃ ʌðər
  1. one neutralizes the other
   USA: hwʌ'n nuː'trʌ·laɪ"zʌ·z ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn njuːtrəlaɪzɪz ðiː ʌðər
ütik egymásti
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
két egymást követő naponkif
  1. two days following
   USA: tuː' deɪ'z fɔ'loʊ·ɪ·ŋ UK: tuː deɪz fɔloʊɪŋ
hat egymást metsző vonalból alkotott síkidomfn
három egymástkövető naponkif
  1. on three consecutive days
   USA: ɔ'n θriː' kʌ·nse'kyʌ·tɪ·v deɪ'z UK: ɔn θriː kənsekjʊtɪv deɪz
kölcsönösen egymástól függőmn
  1. interdependent
   USA: ɪ"ntəː·dʌ·pe'ndʌ·nt UK: ɪntədɪpendənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása