Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
153
találat:
elmefn
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
elme, gondolatvilág, értelem, észi
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
elme orvos/szakértőfn
  1. alienist
   UK: eɪlɪənɪst
elmebajfn
  1. mental illness
   USA: me'ntʌ·l ɪ'lnʌ·s UK: mentl ɪlnəs
  1. mental alienation
   USA: me'ntʌ·l eɪ"liː·ʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: mentl eɪlɪəneɪʃn
 1. jog
  1. lunacy
   USA: luː'nʌ·siː· UK: luːnəsiː
 2. orv
  1. insanity
   USA: ɪ"nsæ'nʌ·tiː· UK: ɪnsænɪtiː
  1. dementia
   USA: dɪ"me'nʃiː·ʌ· UK: dɪmenʃɪə
elmebajosfn
  1. of unsound mind
   USA: ʌ·v ʌ·nsaʊ'nd maɪ'nd UK: ɔv ʌnsaʊnd maɪnd
  1. mentally deranged
   USA: me'nʌ·liː· dɪ·reɪ'nʤd UK: mentəliː dɪreɪnʤd
 1. orv
  1. maniacal
   USA: mʌ·naɪ'ʌ·kʌ·l UK: mənaɪəkl
  1. madman, madmen
   USA: mæ'dmæ"n mæ'dmʌ·n UK: mædmən mædmən
  1. lunatic
   USA: luː'nʌ·tɪ"k UK: luːnətɪk
  1. insane
   USA: ɪ"nseɪ'n UK: ɪnseɪn
  1. Ez is csak az őrült kétségbeesés pillanatában történt, amikor nem tudtam uralkodni magamon.
    1. I did that in a moment of insane despair, when I had lost all control over myself.
  1. dement
   USA: dʌ·me'nt UK: dɪment
  1. crazed
   USA: kreɪ'zd UK: kreɪzd
elmebelimn
  1. mental
   USA: me'ntʌ·l UK: mentl
elmebetegfn
  1. psychotic
   USA: saɪ"kɔ'tɪ·k UK: saɪkɔtɪk
  1. mental patient
   USA: me'ntʌ·l peɪ'ʃʌ·nt UK: mentl peɪʃnt
  1. mental case
   USA: me'ntʌ·l keɪ's UK: mentl keɪs
  1. lunatic
   USA: luː'nʌ·tɪ"k UK: luːnətɪk
  1. insane
   USA: ɪ"nseɪ'n UK: ɪnseɪn
  1. Ez is csak az őrült kétségbeesés pillanatában történt, amikor nem tudtam uralkodni magamon.
    1. I did that in a moment of insane despair, when I had lost all control over myself.
elmebetegségfn
 1. orv
  1. psychosis, psychoses
   UK: saɪkoʊsɪs saɪkoʊsiːz
elmegyi
  1. walk off
   USA: wɔː'k ɔː'f UK: wɔːk ɔf
  1. walk away
   USA: wɔː'k ʌ·weɪ' UK: wɔːk əweɪ
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
  1. turn away
   USA: təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn əweɪ
  1. take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. biz AUS shove off
   USA: ʃʌ'v ɔː'f UK: ʃʌv ɔf
  1. resort to
   USA: riː·sɔː'rt tʌ· UK: rɪzɔːt tuː
  1. US quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
 1. hajó
  1. put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. pull out
   USA: pʊ'l aʊ't UK: pʊl aʊt
  1. US pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. rég part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. leave for
   USA: liː'v frəː· UK: liːv fəː
  1. go past
   USA: goʊ' pæ'st UK: goʊ pɑst
  1. go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. go for
   USA: goʊ' frəː· UK: goʊ fəː
  1. go away
   USA: goʊ' ʌ·weɪ' UK: goʊ əweɪ
  1. get by
   USA: gɪ't baɪ' UK: get baɪ
  1. biz check out
   USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
  1. be off
   USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
elmegy a picsábai
  1. fuck off
   USA: fʌ'k ɔː'f UK: fʌk ɔf
elmegy autóznikif
  1. go out for a drive
   USA: goʊ' aʊ't frəː· eɪ' draɪ'v UK: goʊ aʊt fəː eɪ draɪv
elmegy, elutaziki
  1. go away
   USA: goʊ' ʌ·weɪ' UK: goʊ əweɪ
elmegy látogatóbakif
elmegy meglátogatni vkiti
  1. call to see sy
   USA: kɔː'l tʌ· siː' saɪ'
elmegy mellettei
  1. get by
   USA: gɪ't baɪ' UK: get baɪ
elmegy (mellette)i
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
elmegy; otthagykif
  1. leave , left , left
   USA: liː'v le'ft le'ft UK: liːv left left
elmegy (rádióállomás)i
  1. go off the air
   USA: goʊ' ɔː'f ðiː· e'r UK: goʊ ɔf ðiː eər
elmegy, távozik, elindulkif
  1. off / be -
   USA: ɔː'f biː· UK: ɔf biː
elmegy vhova (szórakozni)i
  1. go out
   USA: goʊ' aʊ't UK: goʊ aʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása