Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
eredménytelenülhsz
  1. without avail
   USA: wɪ"ðaʊ't ʌ·veɪ'l UK: wɪðaʊt əveɪl
  1. unprofitably
   UK: ʌnprɔfɪtəbliː
  1. pointlessly
   UK: pɔɪntlɪsliː
  1. no effect
   USA: noʊ' iː'fe·kt UK: noʊ ɪfekt
  1. no avail
   USA: noʊ' ʌ·veɪ'l UK: noʊ əveɪl
  1. ineffectually
   UK: ɪnɪfektʃʊəliː
  1. futilely
   UK: fjuːtaɪliː
  1. biz abortively
   UK: əbɔːtɪvliː
dicséretes eredménykif
  1. feather in one's cap
   USA: fe'ðəː· ɪ'n wʌ'nz kæ'p UK: feðər ɪn wʌnz kæp
döntetlen eredménykif
  1. score is tied
   USA: skɔː'r ʌ·z taɪ'd UK: skɔːr ɪz taɪd
elégséges eredménykif
  1. pass mark
   USA: pæ's mɔ'rk UK: pɑs mɑk
elért eredményfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
közepes eredménykif
  1. satisfactory mark
   USA: sæ"tʌ·sfæ'ktəː·iː· mɔ'rk UK: sætɪsfæktəriː mɑk
  1. pass mark
   USA: pæ's mɔ'rk UK: pɑs mɑk
  1. fair mark
   USA: fe'r mɔ'rk UK: feər mɑk
nyomtatott eredményfn
  1. printout
   USA: prɪ'ntaʊ"t UK: prɪntaʊt
tanulmányi eredménykif
  1. scholastic record
   USA: skʌ·læ'stɪ·k re'kəː·d UK: skəlæstɪk rɪkɔːd
termelési eredményfn
  1. output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
tudományos eredménykif
  1. contribution to knowledge
   USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n tʌ· nɔ'lʌ·ʤ UK: kɔntrɪbjuːʃn tuː nɔlɪʤ
  1. contribution of knowledge
   USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n ʌ·v nɔ'lʌ·ʤ UK: kɔntrɪbjuːʃn ɔv nɔlɪʤ
az eredmény null-nullkif
  1. there was no score
   USA: ðe'r wʌ·z noʊ' skɔː'r UK: ðeər wɔz noʊ skɔːr
az eredmény állásakif
  1. the game is
   USA: ðiː· geɪ'm ʌ·z UK: ðiː geɪm ɪz
iskolai eredményekfn
  1. schoolwork
   USA: skuː'lwəː"k UK: skuːlwəːk
választási eredményekfn
  1. polls
   USA: poʊ'lz UK: poʊlz
  1. election returns
   USA: ʌ·le'kʃʌ·n riː·təː'nz UK: ɪlekʃn rɪtəːnz
vminek eredményeképpenelölj
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
vizsgálatom eredményeképpen úgy találtamkif
  1. on examination i found
   USA: ɔ'n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n aɪ' faʊ'nd UK: ɔn ɪgzæmɪneɪʃn aɪ faʊnd
gyors eredményesmn
  1. expeditious
   USA: e"kspʌ·dɪ'ʃʌ·s UK: ekspɪdɪʃəs
világosan eredményez vmiti
villamos eredményjelző táblakif
  1. electric score indicator
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k skɔː'r ɪ'ndʌ·keɪ"təː· UK: ɪlektrɪk skɔːr ɪndɪkeɪtər
nemkívánatos eredményre vezetőmn
  1. counterproductive
   USA: kaʊ'nəː·prʌ·dʌ"ktɪ·v UK: kaʊntəprədʌktɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása