Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
117
találat:
formafn
  1. átv shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. moulding
   USA: moʊ'ldɪ·ŋ UK: moʊldɪŋ
  1. mould
   USA: moʊ'ld UK: moʊld
  1. molding
   USA: moʊ'ldɪ·ŋ UK: moʊldɪŋ
  1. mold
   USA: moʊ'ld UK: moʊld
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. form
   USA: fɔː'rm UK: fɔːm
forma kedvéért valómn
  1. token
   USA: toʊ'kʌ·n UK: toʊkən
formaimn
  1. of form
   USA: ʌ·v fɔː'rm UK: ɔv fɔːm
  1. in form
   USA: ɪ'n fɔː'rm UK: ɪn fɔːm
  1. functional
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·nʌ·l UK: fʌŋkʃənl
  1. formal
   USA: fɔː'rmʌ·l UK: fɔːml
formailaghsz
  1. on its face
   USA: ɔ'n ʌ·ts feɪ's UK: ɔn ɪts feɪs
  1. formally
   USA: fɔː'rmʌ·liː· UK: fɔːməliː
formaldehidfn
  1. formaldehyde
   USA: fəː·mæ'ldʌ·haɪ"d UK: fɔːmældɪhaɪd
formaleválasztókif
  1. release agent
   USA: riː·liː's eɪ'ʤʌ·nt UK: rɪliːs eɪʤənt
  1. mold release agent
   USA: moʊ'ld riː·liː's eɪ'ʤʌ·nt UK: moʊld rɪliːs eɪʤənt
formalistafn
  1. formalist
   USA: fɔː'rmʌ·lʌ·st UK: fɔːməlɪst
  1. academic
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·k UK: ækədemɪk
formalizmusfn
  1. formalism
   USA: fɔː'rmʌ·lɪ"zʌ·m UK: fɔːməlɪzəm
formaruhafn
  1. vestment
   UK: vestmənt
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
formaszegfn
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
formaszekrényfn
  1. foundry flask
   USA: faʊ'ndriː· flæ'sk UK: faʊndriː flɑsk
formaszekrény kiverésefn
  1. stripping
   USA: strɪ'pɪ·ŋ UK: strɪpɪŋ
formaszerűség hiányafn
  1. informality
   USA: ɪ"nfəː·mæ'lʌ·tiː· UK: ɪnfɔːmælɪtiː
formaságfn
  1. formality
   USA: fɔː·rmæ'lʌ·tiː· UK: fɔːmælɪtiː
formasághoz ragaszkodásfn
 1. vall
  1. ritualism
   UK: rɪtʃʊəlɪzəm
formaságokfn
  1. externals
   UK: ɪkstəːnlz
formazáró lapfn
 1. nyomd
  1. surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
alak, formakif
felső formafn
 1. fémip
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
jogi formakif
  1. legal status
   USA: liː'gʌ·l steɪ'tʌ·s UK: liːgl steɪtəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása