Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
javasoli
  1. suggest
   USA: sʌ·gʤe'st UK: səʤest
  1. Hívd segítségül a Szárnyas Majmokat - javasolta a Bádog Favágó.
    1. Call the Winged Monkeys, suggested the Tin Woodman.
  1. submit
   USA: sʌ·bmɪ't UK: səbmɪt
  1. recommend
   USA: re"kʌ·me'nd UK: rekəmend
  1. Joe javasolta hogy ezt a kocsit vegyük meg, mivel igen jó állapotban van és nem fogyaszt sokat.
    1. Joe recommended buying this car, as it is in very good condition and doesn't consume much.
  1. put forward
   USA: pʊ't fɔː'rwəː·d UK: pʊt fɔːwəd
  1. propound
   USA: prʌ·paʊ'nd UK: prəpaʊnd
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. Azt javasolta, hogy közvetlenül a főnökkel beszéljek.
    1. He proposed that I should talk directly to the boss.
  1. nominate
   USA: nɔ'mʌ·neɪ"t UK: nɔmɪneɪt
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. advocate
   USA: æ'dvʌ·keɪ"t UK: ædvəkeɪt
javasol vmiti
  1. make a motion
   USA: meɪ'k eɪ' moʊ'ʃʌ·n UK: meɪk eɪ moʊʃn
javasolhatómn
  1. suggestible
   USA: sʌ·gʤe'stʌ·bʌ·l UK: səʤestəbl
javasoltmn
  1. suggested
   USA: sʌ·gʤe'stʌ·d UK: səʤestɪd
  1. proposed
   USA: prʌ·poʊ'zd UK: prəpoʊzd
ajánl, javasoli
  1. recommend
   USA: re"kʌ·me'nd UK: rekəmend
elöáll, javasol, elöállit vmitkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása