Cover photo

Magyar-német szótár

magyar-német nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Német-magyar szótár
39557 Indexszó
72606 Fordítás
0 Példamondat
20 Kifejezés
Összesen 253 találat 10 szótárban.
tömegtájékoztatásfn
  1. mass communication
   USA: mæ's kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: mæs kəmjuːnɪkeɪʃn
tömegtájékoztatási eszközökfn
  1. media / mass -
   USA: miː'diː·ʌ· mæ's UK: miːdɪə mæs
  1. mass media
   USA: mæ's miː'diː·ʌ· UK: mæs miːdɪə
tömegtermelésfn
  1. mass production
   USA: mæ's pəː·dʌ'kʃʌ·n UK: mæs prədʌkʃn
tömegverekedési
  1. scuffle
   USA: skʌ'fʌ·l UK: skʌfl
a tömegkif
  1. the many
   USA: ðiː· me'niː· UK: ðiː meniː
hullámzó tömegfn
  1. billow
   USA: bɪ'loʊ· UK: bɪloʊ
nagy tömegfn
  1. muckle
   USA: mʌ'kʌ·l UK: mʌkl
  1. much
   USA: mʌ'tʃ UK: mʌtʃ
  1. mountain
   USA: maʊ'ntʌ·n UK: maʊntɪn
  1. mort
   USA: mɔː'rt UK: mɔːt
összezsúfolt tömegfn
  1. press
   USA: pre's UK: pres
rajzó tömegfn
  1. hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
rendezetlen tömegfn
  1. imbroglio
   USA: ɪ"mbroʊ'lyoʊ· UK: ɪmbroʊliːoʊ
szürke tömegkif
  1. ordinary run of mankind
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· rʌ'n ʌ·v mæ'nkaɪ'nd UK: ɔːdnriː rʌn ɔv mænkaɪnd
  1. common run of mankind
   USA: kɔ'mʌ·n rʌ'n ʌ·v mæ'nkaɪ'nd UK: kɔmən rʌn ɔv mænkaɪnd
test; tömegfn
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
zavaró tömegfn
  1. rabble
   USA: ræ'bʌ·l UK: ræbl
egy tömegbenkif
  1. in gross
   USA: ɪ'n groʊ's UK: ɪn groʊs
nagy tömegbenkif
  1. in quantity
   USA: ɪ'n kwɔ'nʌ·tiː· UK: ɪn kwɔntɪtiː
a tömegbőlkif
  1. from among the crowd
   USA: fəː·m ʌ·mʌ'ŋ ðiː· kraʊ'd UK: frɔm əmʌŋ ðiː kraʊd
széles tömegekfn
  1. masses
   USA: mæ'sʌ·z UK: mæsɪz
a tömegek erejekif
  1. the power of numbers
   USA: ðiː· paʊ'əː· ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː paʊər ɔv nʌmbəz
a tömegek hatalmakif
  1. the power of numbers
   USA: ðiː· paʊ'əː· ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː paʊər ɔv nʌmbəz
térfogat, tömeg, mennyiségfn
  1. volume
   USA: vɔ'lyuː·m UK: vɔljuːm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása