Cover photo

Német-magyar szótár

német-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-német szótár
35043 Indexszó
72606 Fordítás
0 Példamondat
30 Kifejezés
Összesen 116 találat 13 szótárban.
dokumentációfn
  1. documentation
   USA: dɔ"kyuː·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: dɔkjʊmenteɪʃn
dokumentációsmn
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
dokumentációs központkif
  1. documentary centre
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· se'ntəː· UK: dɔkjʊmentəriː sentər
dokumentáli
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
dokumentumfn
 1. jog
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
dokumentumfilmfn
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
  1. documentary film
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· fɪ'lm UK: dɔkjʊmentəriː fɪlm
dokumentumgyűjteményfn
  1. case-book
   UK: keɪsbʊk
okmány, dokumentumi
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
bizonyitvány, igazolás, dokumentfn
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
igazol (igazoló dokumentumot mutat)i
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentkif
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározákif
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE)fn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)kif
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
dokumentáció1
  1. e Vorlage
   1. többes szám:
   2. Vorlagen
   1. birtokos eset:
   2. Vorlage
  1. e Dokumentation
   dokumɛnta'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Dokumentationen
   1. birtokos eset:
   2. Dokumentation
dokumentál2
  1. dokumentieren
   dokumɛn'tiːrən
  1. dokumentieren
   dokumɛn'tiːrən
dokumentum1
  1. s Dokument
   doku'mɛnt
   1. többes szám:
   2. Dokumente
   1. birtokos eset:
   2. Dokumentes
   3. Dokuments
dokumentumfilm1
dokumentációfn
 1. tudományos
dokumentációfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása