106
találat:
egymásnak háttalmn
egymásnak ugranakkif
  1. fall together by the ears
   USA: fɔ'l tʌ·ge'ðəː· baɪ' ðiː· iː'rz UK: fɔːl təgeðər baɪ ðiː ɪəz
egymásnak ütögeti
  1. bandy
   USA: bæ'ndiː· UK: bændiː
egymásrai
  1. correlate
   USA: kɔː'rʌ·lʌ·t UK: kɔrəleɪt
egymásra feküszneki
  1. occlude
   UK: ɔkluːd
egymásra filmezi
 1. film
  1. superimpose
   USA: suː"pəː·ʌ·mpoʊ'z UK: suːpərɪmpoʊz
egymásra filmezésfn
 1. film
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
egymásra hati
  1. interact
   USA: ɪ"nəː·æ'kt UK: ɪntərækt
egymásra helyezésfn
  1. superposition
   UK: sjuːpəpəzɪʃən
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
egymásra hányómn
  1. heaping
   USA: hiː'pɪ·ŋ UK: hiːpɪŋ
egymásra illesztésfn
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
egymásra következőmn
  1. succeeding
   USA: sʌ·ksiː'dɪ·ŋ UK: səksiːdɪŋ
  1. consecutive
   USA: kʌ·nse'kyʌ·tɪ·v UK: kənsekjʊtɪv
egymásra raki
  1. superpose
   UK: sjuːpəpoʊz
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
egymásra rak ládákat (kazalba rak) (növ)i
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
egymásra rakásfn
  1. superposition
   UK: sjuːpəpəzɪʃən
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
  1. piling
   USA: paɪ'lɪ·ŋ UK: paɪlɪŋ
egymásra tehetőmn
  1. superimposable
   UK: suːpərɪmpoʊzəbl
egymásra/kölcsönösen hatómn
  1. interactive
   USA: ɪ"nəː·æ'ktɪ·v UK: ɪntəræktɪv
egymásrautaltságfn
  1. interdependence
   USA: ɪ"ntəː·dʌ·pe'ndʌ·ns UK: ɪntədɪpendəns
egymástnm
  1. one another
   USA: hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: wʌn ənʌðər
  1. each other
   USA: iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: iːtʃ ʌðər
  1. another / one -
   USA: ʌ·nʌ'ðəː· hwʌ'n UK: ənʌðər wʌn
egymás(t)nm
  1. each other
   USA: iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: iːtʃ ʌðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása