106
találat:
egymást kergetik a gondolataimkif
  1. my thoughts are in a whirl
   USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
egymást követvemn
egymást követőmn
  1. successive
   USA: sʌ·kse'sɪ·v UK: səksesɪv
  1. succeeding
   USA: sʌ·ksiː'dɪ·ŋ UK: səksiːdɪŋ
  1. sequential
   USA: sʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: sɪkwenʃl
  1. rolling
   USA: roʊ'lɪ·ŋ UK: roʊlɪŋ
  1. consecutive
   USA: kʌ·nse'kyʌ·tɪ·v UK: kənsekjʊtɪv
egymást követőenhsz
  1. sequentially
   USA: sʌ·kwe'ntʃʌ·liː· UK: sɪkwenʃəliː
  1. consecutively
   USA: kʌ·nse'kyʌ·tɪ·vliː· UK: kənsekjʊtɪvliː
egymást pusztítómn
  1. internecine
   USA: ɪ"ntəː'nʌ·siː"n UK: ɪntəniːsaɪn
egymást részben fedőfn
  1. overlapping
   USA: oʊ'vəː·læ"pɪ·ŋ UK: oʊvəlæpɪŋ
egymást ölik az emberekkif
  1. fall over one another
   USA: fɔ'l oʊ'vəː· hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: fɔːl oʊvər wʌn ənʌðər
egymást ütő színekkif
  1. clashing colours
   UK: klæʃɪŋ kʌləz
egymástól függőmn
  1. interrelated
   USA: ɪ"ntəː·riː·leɪ'tʌ·d UK: ɪntərɪleɪtɪd
egymásutánját meghatározzai
  1. phase
   USA: feɪ'z UK: feɪz
kocsi egymás elé fogott két lóvalfn
  1. tandem
   USA: tæ'ndʌ·m UK: tændəm
minden egymás hegyén-hátán állkif
  1. everything is cluttered up
   USA: e'vriː·θɪ"ŋ ʌ·z klʌ'təː·d ʌ'p UK: evrɪθɪŋ ɪz klʌtəd ʌp
szorosan egymás mellettmn
  1. cheek by jowl
   USA: tʃiː'k baɪ' ʤaʊ'l UK: tʃiːk baɪ ʤaʊl
szorosan egymás mögöttkif
  1. end to end
   USA: e'nd tʌ· e'nd UK: end tuː end
kétszer egymás utánkif
  1. twice in a row
   USA: twaɪ's ɪ'n eɪ' roʊ' UK: twaɪs ɪn eɪ roʊ
  1. row / twice in a -
   USA: roʊ' twaɪ's ɪ'n eɪ' UK: roʊ twaɪs ɪn eɪ
sorban egymás utánkif
  1. one after the other
   USA: hwʌ'n æ'ftəː· ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn ɑftər ðiː ʌðər
szorosan egymás utánmn
illenek egymáshoz.kif
  1. match / they - .
   USA: mæ'tʃ ðeɪ' UK: mætʃ ðeɪ
közel egymáshozkif
  1. at close quarters
   USA: æ't kloʊ'z kwɔː'rtəː·z UK: ət kloʊz kwɔːtəz
vadul egymásnak ronti
  1. hurtle
   USA: həː'tʌ·l UK: həːtl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása