106
találat:
túltesznek egymáson (és önmagukon)kif
  1. they are falling over themselves
   USA: ðeɪ' əː· fɔ'lɪ·ŋ oʊ'vəː· ðʌ·mse'lvz UK: ðeɪ ɑr fɔːlɪŋ oʊvər ðəmselvz
fogak egymásra fekvésekif
  1. dental occlusion
   USA: de'nʌ·l ʌ·kluː'ʒʌ·n UK: dentl ɔkluːʒən
kölcsönösen / egymásra hati
  1. interact
   USA: ɪ"nəː·æ'kt UK: ɪntərækt
keresztben egymásra raki
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztben egymásra rakottmn
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
kijönnek egymássalkif
  1. they agree together
   USA: ðeɪ' ʌ·griː' tʌ·ge'ðəː· UK: ðeɪ əgriː təgeðər
végeztek egymássalkif
  1. they are through
   USA: ðeɪ' əː· θruː' UK: ðeɪ ɑr θruː
átfedik egymásti
  1. overlap one another
   USA: oʊ'vəː·læ"p hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: oʊvəlæp wʌn ənʌðər
keresztezik egymásti
  1. cross each other
   USA: krɔː's iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: krɔs iːtʃ ʌðər
marják/ölik egymástkif
  1. fight like kilkenny cats
   UK: faɪt laɪk kɪlkeniː kæts
semlegesítik egymástkif
  1. they neutralize each other
   USA: ðeɪ' nuː'trʌ·laɪ"z iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: ðeɪ njuːtrəlaɪz iːtʃ ʌðər
  1. one neutralizes the other
   USA: hwʌ'n nuː'trʌ·laɪ"zʌ·z ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn njuːtrəlaɪzɪz ðiː ʌðər
ütik egymásti
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
két egymást követő naponkif
  1. two days following
   USA: tuː' deɪ'z fɔ'loʊ·ɪ·ŋ UK: tuː deɪz fɔloʊɪŋ
hat egymást metsző vonalból alkotott síkidomfn
három egymástkövető naponkif
  1. on three consecutive days
   USA: ɔ'n θriː' kʌ·nse'kyʌ·tɪ·v deɪ'z UK: ɔn θriː kənsekjʊtɪv deɪz
kölcsönösen egymástól függőmn
  1. interdependent
   USA: ɪ"ntəː·dʌ·pe'ndʌ·nt UK: ɪntədɪpendənt
(kölcsönösen) egymástól függőenhsz
  1. interdependently
   UK: ɪntədɪpendəntliː
gyors egymásutánbankif
  1. off the reel
   USA: ɔː'f ðiː· riː'l UK: ɔf ðiː riːl
illik, megy egymáshozkif
  1. together / go -
   USA: tʌ·ge'ðəː· goʊ' UK: təgeðər goʊ
  1. go together
   USA: goʊ' tʌ·ge'ðəː· UK: goʊ təgeðər
jól illenek egymáshozkif
  1. blend well
   USA: ble'nd we'l UK: blend wel
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása