500
találat:
ebédidőfn
  1. mealtime
   USA: miː'ltaɪ"m UK: miːltaɪm
  1. lunchtime
   USA: lʌ'ntʃtaɪ"m UK: lʌntʃtaɪm
  1. lunchtime / lunch time
   USA: lʌ'ntʃtaɪ"m lʌ'ntʃ taɪ'm UK: lʌntʃtaɪm lʌntʃ taɪm
  1. lunch time / lunchtime
   USA: lʌ'ntʃ taɪ'm lʌ'ntʃtaɪ"m UK: lʌntʃ taɪm lʌntʃtaɪm
  1. dinner-time
   USA: dɪ'nəː·taɪ"m UK: dɪnərtaɪm
ebédjegykif
  1. luncheon voucher
   USA: lʌ'ntʃʌ·n vaʊ'tʃəː· UK: lʌntʃən vaʊtʃər
ebédlőfn
  1. refectory
   UK: rɪfektəriː
  1. dry canteen
   USA: draɪ' kæ·ntiː'n UK: draɪ kæntiːn
  1. dining room
   USA: daɪ'nɪ·ŋ ruː'm UK: daɪnɪŋ ruːm
ebédlőasztalfn
  1. dining table
   USA: daɪ'nɪ·ŋ teɪ'bʌ·l UK: daɪnɪŋ teɪbl
  1. dining room table
   USA: daɪ'nɪ·ŋ ruː'm teɪ'bʌ·l UK: daɪnɪŋ ruːm teɪbl
ebédrei
  1. dinner
   USA: dɪ'nəː· UK: dɪnər
ebédszünetkif
  1. lunch break
   USA: lʌ'ntʃ breɪ'k UK: lʌntʃ breɪk
ecetfn
  1. vinegar
   USA: vɪ'nʌ·gəː· UK: vɪnɪgər
ecetesmn
  1. vinegary
   UK: vɪnɪgəriː
 1. gaszt
  1. pickled
   USA: pɪ'kʌ·ld UK: pɪkld
  1. acetic
   USA: ʌ·siː'tɪ·k UK: əsiːtɪk
ecetsavgyökfn
  1. acetyl
   UK: æsɪtɪl
ecettartófn
ecetágykif
  1. mother of vinegar
   USA: mʌ'ðəː· ʌ·v vɪ'nʌ·gəː· UK: mʌðər ɔv vɪnɪgər
ecsetfn
  1. paintbrush
   USA: peɪ'ntbrʌ"ʃ UK: peɪntbrʌʃ
  1. paint-brush
   USA: peɪ'ntbrʌ"ʃ UK: peɪntbrʌʃ
  1. paint brush
   USA: peɪ'nt brʌ'ʃ UK: peɪnt brʌʃ
  1. brush
   USA: brʌ'ʃ UK: brʌʃ
ecseteli
 1. orv
  1. pencil
   USA: pe'nsʌ·l UK: pensl
  1. paint
   USA: peɪ'nt UK: peɪnt
ecsetkezelésfn
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. brush-work
   USA: brʌ'ʃwəː"k UK: brʌʃwəːk
ecsettálkif
  1. water dish
   USA: wɔː'təː· dɪ'ʃ UK: wɔːtər dɪʃ
ecsetvonásfn
  1. touch
   USA: tʌ'tʃ UK: tʌtʃ
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
eddighsz
  1. yet
   USA: ye't UK: jet
  1. Még eddig nem állt módomban körülnézni.
    1. I haven't had a chance to look around yet.
  1. up to this point
   USA: ʌ'p tʌ· ðʌ·s pɔɪ'nt UK: ʌp tuː ðɪs pɔɪnt
  1. up to the present
   USA: ʌ'p tʌ· ðiː· pəː·ze'nt UK: ʌp tuː ðiː prɪzent
  1. up to now
   USA: ʌ'p tʌ· naʊ' UK: ʌp tuː naʊ
  1. till now
   USA: tɪ'l naʊ' UK: tɪl naʊ
  1. so far
   USA: soʊ' fɔ'r UK: soʊ fɑr
  1. hitherto
   USA: hɪ'ðəː"tuː' UK: hɪðətuː
  1. ere now
   UK: eər naʊ
  1. as far as here
   USA: e'z fɔ'r e'z hɪ'r UK: əz fɑr əz hɪər
ediktumfn
  1. edict
   USA: iː'dɪ·kt UK: iːdɪkt
edjnincs
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
edzi
  1. weather
   USA: we'ðəː· UK: weðər
 1. sp
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
 2. sp
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
 3. koh
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
 4. koh
  1. steel
   USA: stiː'l UK: stiːl
  1. exercise
   USA: e'ksəː·saɪ"z UK: eksəsaɪz
  1. exercise
   USA: e'ksəː·saɪ"z UK: eksəsaɪz
  1. chill
   USA: tʃɪ'l UK: tʃɪl
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása