500
találat:
egyengetőfafn
egyengetőkalapácsfn
  1. flatter
   USA: flæ'təː· UK: flætər
egyengetőprésfn
  1. flatter
   USA: flæ'təː· UK: flætər
egyenirányíti
 1. el távk
  1. rectify
   USA: re'ktʌ·faɪ" UK: rektɪfaɪ
egyenirányításfn
 1. vill távk
  1. rectifying
   USA: re'ktʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: rektɪfaɪɪŋ
 2. el távk
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
egyenirányítófn
 1. fiz
  1. rectifier
   USA: re'ktʌ·faɪ"əː· UK: rektɪfaɪər
egyenkinthsz
  1. apiece
   USA: ʌ·piː's UK: əpiːs
egyenkénthsz
  1. singly
   USA: sɪ'ŋgliː· UK: sɪŋgliː
  1. severally
   USA: se'vrʌ·liː· UK: sevrəliː
  1. respectively
   USA: rʌ·spe'ktɪ·vliː· UK: rɪspektɪvliː
  1. one by one
   USA: hwʌ'n baɪ' hwʌ'n UK: wʌn baɪ wʌn
  1. one at a time
   USA: hwʌ'n æ't eɪ' taɪ'm UK: wʌn ət eɪ taɪm
  1. apiece
   USA: ʌ·piː's UK: əpiːs
egyenközfn
  1. parallelogram
   UK: pærəleləgræm
egyenlegfn
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
 1. gazd pénz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
 2. gazd pénz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
egyenletfn
 1. mat
  1. equation
   USA: ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: ɪkweɪʒn
egyenletesmn
  1. uniform
   USA: yuː'nʌ·fɔː"rm UK: juːnɪfɔːm
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
    1. The road ahead was flat and smooth.
    1. The road ahead was flat and smooth.
  2. A víz sima volt, akár egy tükör lapja.
    1. The sea was as smooth as glass.
  1. slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. rég plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. biz moderate
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t UK: mɔdəreɪt
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
    1. The road ahead was flat and smooth.
    1. The road ahead was flat and smooth.
  2. A tűz derekasan égett a tűzhely sima kőlapjain.
    1. The fire did well in the fireplace of flat stones.
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. A hegesztett felületnek simának és egyenletesnek kell lennie.
    1. The welded surface must be regular and even.
  1. equable
   USA: e'kwʌ·bʌ·l UK: ekwəbl
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
egyenletesenhsz
  1. uniformly
   USA: yuː'nʌ·fɔː"rmliː· UK: juːnɪfɔːmliː
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. steadily
   USA: ste'dʌ·liː· UK: stedɪliː
  1. smoothly
   USA: smuː'ðliː· UK: smuːðliː
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. on an even keel
   USA: ɔ'n ʌ·n iː'vʌ·n kiː'l UK: ɔn ən iːvn kiːl
  1. evenly
   USA: iː'vʌ·nliː· UK: iːvnliː
  1. consistently
   USA: kʌ·nsɪ'stʌ·ntliː· UK: kənsɪstəntliː
egyenletességfn
  1. uniformity
   USA: yuː"nʌ·fɔː'rmʌ·tiː· UK: juːnɪfɔːmɪtiː
  1. steadiness
   USA: ste'diː·nʌ·s UK: stedɪnəs
  1. flatness
   USA: flæ'tnʌ·s UK: flætnəs
  1. evenness
   USA: iː'vʌ·nnʌ·s UK: iːvnnəs
egyenlíti
  1. level out
   USA: le'vʌ·l aʊ't UK: levl aʊt
 1. sp
  1. equalize
   USA: iː'kwʌ·laɪ"z UK: iːkwəlaɪz
  1. equalize
   USA: iː'kwʌ·laɪ"z UK: iːkwəlaɪz
egyenlítőfn
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. equator
   USA: ɪ·kweɪ'təː· UK: ɪkweɪtər
egyenlítő-mn
  1. equatorial
   USA: iː"kwʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: ekwətɔːrɪəl
egyenlítőimn
  1. equatorial
   USA: iː"kwʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: ekwətɔːrɪəl
egyenlői
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
  1. irod even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Két csapatnak egyenlő pontszáma van a játékban.
    1. The scores of two teams are even in the game.
  1. equal
   USA: iː'kwʌ·l UK: iːkwəl
  1. equal to
   USA: iː'kwʌ·l tʌ· UK: iːkwəl tuː
 1. sp
  1. deuce
   USA: duː's UK: djuːs
egyenlő, egyenrangúi
  1. coordinate
   USA: koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"t UK: koʊɔːdɪneɪt
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása