COVID-19 Fight
500
találat:
egyenlősdifn
  1. egalitarianism
   USA: iː·gæ"lʌ·te'riː·ʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɪgælɪteərɪənɪzəm
egyenlőségfn
  1. parity
   USA: pe'rʌ·tiː· UK: pærɪtiː
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. equality
   USA: ɪ·kwɔ'lʌ·tiː· UK: ɪkwɔlɪtiː
egyenlőségjelkif
  1. equals sign
   USA: iː'kwʌ·lz saɪ'n UK: iːkwəlz saɪn
  1. equal sign
   USA: iː'kwʌ·l saɪ'n UK: iːkwəl saɪn
egyenlőtlenmn
  1. uneven
   USA: ʌ·niː'vʌ·n UK: ʌniːvn
  1. unequal
   USA: ʌ·niː'kwʌ·l UK: ʌniːkwəl
 1. mat
  1. scalene
   UK: skeɪliːn
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
egyenlőtlenségfn
  1. Shakes odds
   USA: ɔ'dz UK: ɔdz
  1. inequality
   USA: ɪ'niː·kwɔ'lʌ·tiː· UK: ɪnɪkwɔlɪtiː
  1. disproportion
   UK: dɪsprəpɔːʃn
  1. disparity
   USA: dɪ"spe'rʌ·tiː· UK: dɪspærɪtiː
egyenrangúmn
  1. peer
   USA: pɪ'r UK: pɪər
  1. Sok tinédzser a kortárs nyomást jelöli meg annak fő okaként, hogy miért kezdett el dohányozni.
    1. Many teenagers give peer pressure as a major reason for why they start smoking.
  1. of his own level
   USA: ʌ·v hʌ·z oʊ'n le'vʌ·l UK: ɔv hɪz oʊn levl
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. equal
   USA: iː'kwʌ·l UK: iːkwəl
  1. compeer
   UK: kɔmpɪər
  1. coequal
   USA: koʊ·iː'kwʌ·l UK: koʊiːkwəl
  1. co-ordinate
   USA: koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"t UK: koʊɔːdɪneɪt
egyenrangúságfn
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
egyenruhafn
 1. kat
  1. uniform
   USA: yuː'nʌ·fɔː"rm UK: juːnɪfɔːm
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. livery
   USA: lɪ'vəː·iː· UK: lɪvəriː
egyenruhásmn
  1. liveried
   USA: lɪ'vriː·d UK: lɪvərɪd
egyensúlyi
  1. poise
   USA: pɔɪ'z UK: pɔɪz
  1. just poise
   USA: ʤʌ·st pɔɪ'z UK: ʤʌst pɔɪz
  1. even poise
   USA: iː'vʌ·n pɔɪ'z UK: iːvn pɔɪz
  1. equipoise
   UK: ekwɪpɔɪz
 1. közg
  1. equilibrium
   USA: iː"kwʌ·lɪ'briː·ʌ·m UK: iːkwɪlɪbrɪəm
  1. equal poise
   USA: iː'kwʌ·l pɔɪ'z UK: iːkwəl pɔɪz
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
egyensúlybankif
  1. at poise
   USA: æ't pɔɪ'z UK: ət pɔɪz
egyensúlyhiányfn
  1. imbalance
   USA: ɪ"mbæ'lʌ·ns UK: ɪmbæləns
egyensúlyozi
  1. poise
   USA: pɔɪ'z UK: pɔɪz
  1. equilibrate
   UK: iːkwɪlaɪbreɪt
egyensúlyozófn
  1. equilibrant
   UK: iːkwɪlaɪbrənt
egyensúlyozódiki
  1. equilibrate
   UK: iːkwɪlaɪbreɪt
egyensúlytésztafn
egyensúlyvesztésfn
egyenáramfn
  1. direct current
   USA: dɪ·re'kt kɔ'rʌ·nt UK: dɪrekt kʌrənt
egyenáram/váltóáram átalakítófn
egyenértékfn
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
  1. equivalence
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·ns UK: ɪkwɪvələns
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása