COVID-19 Fight
500
találat:
egyenértékesfn
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
egyenértékűmn
  1. tantamount
   USA: tæ'ntʌ·maʊ"nt UK: tæntəmaʊnt
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
  1. compeer
   UK: kɔmpɪər
egyenértékűségfn
  1. parity
   USA: pe'rʌ·tiː· UK: pærɪtiː
 1. okt
  1. equivalence
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·ns UK: ɪkwɪvələns
egyenérték(űség)fn
  1. equivalence
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·ns UK: ɪkwɪvələns
egyesnm
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
 1. sp
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. Minden egyes ruhadarab kézzel készül.
    1. Each individual piece of clothing is made by hand.
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
  1. Az ő esetükben egyes adatokat közvetlenül kereskedőtől kereskedőhöz kell továbbítani.
    1. In their case, certain data must be transmitted directly between traders.
egyes darabokfn
 1. gazd
  1. oddments
   UK: ɔdmənts
egyeseknm
  1. ones
   USA: wʌ'nz UK: wʌnz
egyesévelhsz
  1. singly
   USA: sɪ'ŋgliː· UK: sɪŋgliː
  1. one at a time
   USA: hwʌ'n æ't eɪ' taɪ'm UK: wʌn ət eɪ taɪm
egyesíti
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
  1. unite
   USA: yuː'naɪ"t UK: juːnaɪt
  1. unify
   USA: yuː'nʌ·faɪ" UK: juːnɪfaɪ
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
  1. merge
   USA: məː'ʤ UK: məːʤ
  1. US meld
   USA: me'ld
  1. knit
   USA: nɪ't UK: nɪt
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. consolidate
   USA: kʌ·nsɔ'lʌ·deɪ"t UK: kənsɔlɪdeɪt
  1. conflate
   USA: kʌ·nfleɪ't UK: kɔnfleɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
egyesíti
  1. join together
   USA: ʤɔɪ'n tʌ·ge'ðəː· UK: ʤɔɪn təgeðər
egyesítettmn
  1. one
   USA: hwʌ'n UK: wʌn
  1. multiplex
   USA: mʌ'ltiː·ple"ks UK: mʌltɪpleks
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
  1. corporate
   USA: kɔː'rprʌ·t UK: kɔːpərət
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. conjoint
   UK: kənʤɔɪnt
  1. combined
   USA: kʌ·mbaɪ'nd UK: kəmbaɪnd
  1. adjoint
   UK: əʤɔɪnt
egyesített bizottságkif
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
egyesítésfn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. synthesis
   USA: sɪ'nθʌ·sʌ·s UK: sɪnθɪsɪs
 1. gazd
  1. incorporation
   USA: ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkɔːpəreɪʃn
  1. combination
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kɔmbɪneɪʃn
  1. coalescence
   UK: koʊəlesəns
  1. amalgamation
   USA: ʌ·mæ"lgʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: əmælgəmeɪʃn
egyesítésekfn
  1. combinations
   USA: kɔ"mbʌ·neɪ'ʃʌ·nz UK: kɔmbɪneɪʃnz
egyesítőmn
  1. cohesive
   USA: koʊ·hiː'sɪ·v UK: koʊhiːsɪv
egyesüli
  1. unite
   USA: yuː'naɪ"t UK: juːnaɪt
  1. merge
   USA: məː'ʤ UK: məːʤ
  1. meld
   USA: me'ld
  1. átv knit
   USA: nɪ't UK: nɪt
 1. gazd
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
 2. biol
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. combine
   USA: kʌ·mbaɪ'n UK: kɔmbaɪn
  1. coalesce
   USA: koʊ"ʌ·le's UK: koʊəles
  1. become one
   USA: bɪ·kʌ'm hwʌ'n UK: bɪkʌm wʌn
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
egyesül; biztosítéki
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
egyesül; egyesiti
  1. unite
   USA: yuː'naɪ"t UK: juːnaɪt
egyesületfn
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
  1. association
   USA: ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əsoʊsɪeɪʃn
egyesültmn
  1. united
   USA: yuː·naɪ'tʌ·d UK: juːnaɪtɪd
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
  1. combined
   USA: kʌ·mbaɪ'nd UK: kəmbaɪnd
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása