500
találat:
egyetemlegesenhsz
  1. conjointly
   UK: kənʤɔɪntliː
egyetemvárosfn
  1. campus
   USA: kæ'mpʌ·s UK: kæmpəs
egyetlenmn
  1. sole
   USA: soʊ'l UK: soʊl
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. only
   USA: oʊ'nliː· UK: oʊnliː
  1. one
   USA: hwʌ'n UK: wʌn
  1. one and only
   USA: hwʌ'n ʌ·nd oʊ'nliː· UK: wʌn ənd oʊnliː
egyetlen csapássalkif
  1. at one swoop
   USA: æ't hwʌ'n swuː'p UK: ət wʌn swuːp
egyetlen céljakif
  1. his one thought
   USA: hʌ·z hwʌ'n θɔː't UK: hɪz wʌn θɔːt
egyetérti
  1. US jibe
   USA: ʤaɪ'b UK: ʤaɪb
  1. harmonize
   USA: hɔ'rmʌ·naɪ"z UK: hɑmənaɪz
  1. go along with
   USA: goʊ' ʌ·lɔː'ŋ wʌ·ð UK: goʊ əlɔŋ wɪð
  1. concur
   USA: kʌ·nkəː' UK: kənkəːr
  1. chime together
   USA: tʃaɪ'm tʌ·ge'ðəː· UK: tʃaɪm təgeðər
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Én egyetértek ezzel a feltételezéssel.
    1. I agree with this hypothesis.
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
egyetértésfn
  1. unity
   USA: yuː'nʌ·tiː· UK: juːnɪtiː
  1. unison
   USA: yuː'nʌ·sʌ·n UK: juːnɪsn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. understanding
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: ʌndəstændɪŋ
  1. rapport
   USA: ræ·pɔː'r UK: ræpɔːr
  1. consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
  1. concurrence
   USA: kʌ·nkəː'ʌ·ns UK: kənkʌrəns
  1. concordance
   UK: kənkɔːdəns
  1. concord
   USA: kɔ'nkəː·d UK: kɔŋkɔːd
  1. concert
   USA: kʌ·nsəː't UK: kɔnsət
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. amicability
   UK: æmɪkəbɪlɪtiː
  1. accordance
   USA: ʌ·kɔː'rdʌ·ns UK: əkɔːdəns
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyetértésbenhsz
  1. in conjunction with sy
   USA: ɪ'n kʌ·nʤʌ'ŋkʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
  1. coincidently
   UK: koʊɪnsɪdəntliː
egyetértésben cseleksziki
  1. act in unison with sy
   USA: æ'kt ɪ'n yuː'nʌ·sʌ·n wʌ·ð saɪ'
egyetértőmn
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
  1. harmonious
   USA: hɔ·rmoʊ'niː·ʌ·s UK: hɑmoʊnɪəs
  1. coincident
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·nt UK: koʊɪnsɪdənt
egyetértőenhsz
  1. coincidently
   UK: koʊɪnsɪdəntliː
egyeziki
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. biz hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. correspond
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'nd UK: kɔrɪspɔnd
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. US check up
   USA: tʃe'k ʌ'p UK: tʃek ʌp
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Én egyetértek ezzel a feltételezéssel.
    1. I agree with this hypothesis.
  1. GB agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyezkediki
  1. parley
   USA: pɔ'rliː· UK: pɑliː
  1. negotiate
   USA: nʌ·goʊ'ʃiː·eɪ"t UK: nɪgoʊʃɪeɪt
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
egyezkedésfn
  1. parley
   USA: pɔ'rliː· UK: pɑliː
egyezményfn
  1. treaty
   USA: triː'tiː· UK: triːtiː
  1. pact
   USA: pæ'kt UK: pækt
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
 1. jog
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyezményesmn
 1. vall
  1. federal
   USA: fe'drʌ·l UK: fedərəl
egyezségfn
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
 1. gazd
  1. biz deal
   USA: diː'l UK: diːl
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
  1. arrangement
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: əreɪnʤmənt
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
 2. jog
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyezséggelhsz
  1. amicably
   USA: æ'mɪ·kʌ·bliː· UK: æmɪkəbliː
egyezteti
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. liaise
   UK: lɪeɪz
  1. A központ egyeztetni fog a beszállítókkal hogy biztosítsa a folyamatos szállítást.
    1. Our head office will liaise with the suppliers to ensure constant delivery.
  1. harmonize
   USA: hɔ'rmʌ·naɪ"z UK: hɑmənaɪz
  1. collate
   USA: kʌ·leɪ't UK: kəleɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. Segítenél egyeztetni ezeket az adatokat?
    1. Could you help me check these figures?
  2. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
 1. nyelv
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
egyeztetésfn
 1. fil
  1. syncretism
   UK: sɪŋkrɪtɪzəm
  1. reconciliation
   USA: re"kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: rekənsɪlɪeɪʃn
  1. conciliation
   USA: kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪlɪeɪʃn
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. collation
   UK: kəleɪʃn
 2. nyelv
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása