500
találat:
egyeztetőmn
  1. conciliatory
   USA: kʌ·nsɪ'liː"ʌ·tɔː"riː· UK: kənsɪlɪətəriː
egyezésfn
  1. parity
   USA: pe'rʌ·tiː· UK: pærɪtiː
  1. correspondence
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: kɔrɪspɔndəns
  1. conformity
   USA: kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: kənfɔːmɪtiː
 1. nyelv
  1. concord
   USA: kɔ'nkəː·d UK: kɔŋkɔːd
  1. accordance
   USA: ʌ·kɔː'rdʌ·ns UK: əkɔːdəns
egyezőmn
  1. harmonious
   USA: hɔ·rmoʊ'niː·ʌ·s UK: hɑmoʊnɪəs
  1. corresponding
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndɪ·ŋ UK: kɔrɪspɔndɪŋ
  1. concordant
   UK: kənkɔːdənt
egyezőenhsz
  1. correspondingly
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndɪ·ŋliː· UK: kɔrɪspɔndɪŋliː
egyfajtakif
  1. a sort of
   USA: eɪ' sɔː'rt ʌ·v UK: eɪ sɔːt ɔv
egyfelvonásosfn
  1. playlet
   UK: pleɪlɪt
egyfogatúmn
egyfolytábanhsz
  1. on end
   USA: ɔ'n e'nd UK: ɔn end
  1. all the time
   USA: ɔː'l ðiː· taɪ'm UK: ɔːl ðiː taɪm
egyformamn
  1. unvarying
   UK: ʌnveərɪɪŋ
  1. uniform
   USA: yuː'nʌ·fɔː"rm UK: juːnɪfɔːm
  1. átv stereotyped
   USA: ste'riː·oʊ·taɪ"pt UK: sterɪətaɪpt
  1. level
   USA: le'vʌ·l UK: levl
  1. equal to
   USA: iː'kwʌ·l tʌ· UK: iːkwəl tuː
  1. equable
   USA: e'kwʌ·bʌ·l UK: ekwəbl
  1. alike
   USA: ʌ·laɪ'k UK: əlaɪk
egyformánhsz
  1. evenly
   USA: iː'vʌ·nliː· UK: iːvnliː
  1. equally
   USA: iː'kwʌ·liː· UK: iːkwəliː
  1. alike
   USA: ʌ·laɪ'k UK: əlaɪk
egyfázisúmn
egyágyasfn
egyágúmn
 1. tex
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
egyágú agancsfn
  1. stem
   USA: ste'm UK: stem
egyáltalánhsz
  1. aught
   UK: ɔːt
  1. at all
   USA: æ't ɔː'l UK: ət ɔːl
egyébmn
  1. other
   USA: ʌ'ðəː· UK: ʌðər
  1. else
   USA: e'ls UK: els
egyébkénthsz
  1. otherwise
   USA: ʌ'ðəː·waɪ"z UK: ʌðəwaɪz
  1. Martha két kezével eltakarta arcát, egyébként azonban nyugodt maradt.
    1. She put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
    1. Martha put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
    1. Martha put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
    1. She put her hands before her face; but otherwise remained quiet.
  1. incidentally
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntliː· UK: ɪnsɪdentəliː
  1. from that matter
   USA: fəː·m ðʌ·t mæ'təː· UK: frɔm ðət mætər
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
  1. again
   USA: ʌ·geɪ'n UK: əgen
egyénfn
  1. person
   USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
  1. hum szl party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. szl biz number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. Az egyén nem köteles bölcsebb lenni egy egész nemzetnél.
    1. The individual is not obliged to be more particular than the nation.
  1. biz beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
egyénenkénthsz
  1. individually
   USA: ɪ"ndɪ·vɪ'ʤʌ·liː· UK: ɪndɪvɪʤʊəliː
egyénimn
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. subjective
   USA: sʌ·bʤe'ktɪ·v UK: səbʤektɪv
 1. jog
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. personal
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l UK: pəːsənl
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. Nem közösségi, hanem egyéni a felelősség.
    1. The responsibility is individual, not communal.
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása