500
találat:
egyéni álláspontkif
  1. personal equation
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ɪ·kweɪ'ʒʌ·n UK: pəːsənl ɪkweɪʒn
egyénileghsz
  1. severally
   USA: se'vrʌ·liː· UK: sevrəliː
  1. individually
   USA: ɪ"ndɪ·vɪ'ʤʌ·liː· UK: ɪndɪvɪʤʊəliː
egyéniségfn
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. selfhood
   UK: selfhʊd
  1. presence
   USA: pre'zʌ·ns UK: prezns
  1. personality
   USA: pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· UK: pəːsənælɪtiː
  1. individuality
   USA: ɪ"ndɪ"vɪ·ʤuː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪndɪvɪʤʊælɪtiː
egyértelműmn
  1. univoque
   UK: juːnɪvoʊk
  1. univocal
   UK: juːnɪvoʊkəl
  1. unequivocal
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ʌnɪkwɪvəkl
  1. unambiguous
   USA: ʌ"næ·mbɪ'gyʌ·wʌ·s UK: ʌnæmbɪgjʊəs
  1. obvious
   USA: ɔ'bviː·ʌ·s UK: ɔbvɪəs
  1. A doktor ugyan nem szerelmes bele - ez világos -, de miért ne venné feleségül?
    1. It's obvious that the doctor is not in love with her, but why shouldn't he marry her?
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
egyértelműenhsz
  1. unequivocally
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kliː· UK: ʌnɪkwɪvəkliː
  1. unambiguously
   USA: ʌ·næ·mbɪ'gyuː·ʌ·sliː· UK: ʌnæmbɪgjʊəsliː
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
egyévesmn
  1. year-long
   USA: yɪ'rlɔː'ŋ UK: jəːlɔŋ
egyéves állatfn
  1. yearling
   USA: yɪ'lɪ·ŋ UK: jəːlɪŋ
egálfn
  1. deuce
   USA: duː's UK: djuːs
egérfn
  1. mouse
   USA: maʊ's UK: maʊs
  1. mouse, mice
   USA: maʊ's maɪ's UK: maʊs maɪs
egércsapdafn
  1. mousetrap
   USA: maʊ'stræ"p UK: maʊstræp
egérfogófn
  1. mousetrap
   USA: maʊ'stræ"p UK: maʊstræp
egérkefn
egérlyukfn
  1. mouse-hole
   USA: maʊ'shoʊ"l UK: maʊshoʊl
egérszerűmn
  1. mousy
   UK: maʊsiː
egérszürkemn
  1. mousy
   UK: maʊsiː
egérárpafn
  1. barley grass
   USA: bɔ'rliː· græ's UK: bɑliː grɑs
egészfn
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. Az egész városban nagy lett a felfordulás.
    1. And the whole city was filled with confusion.
  1. total
   USA: toʊ'tʌ·l UK: toʊtl
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. entire
   USA: e·ntaɪ'əː· UK: ɪntaɪər
  1. A tűzvész valószínűleg egy egész városrészt elpusztított Kolivanyban.
    1. Fire was devouring one entire quarter of Kolyvan.
  1. complex
   USA: kʌ·mple'ks UK: kɔmpleks
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
egész bizalmasankif
  1. in strict confidence
   USA: ɪ'n strɪ'kt kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: ɪn strɪkt kɔnfɪdəns
egészbenhsz
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. in gross
   USA: ɪ'n groʊ's UK: ɪn groʊs
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása