COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
500
találat:
egészenhsz
  1. wholly
   USA: hoʊ'liː· UK: hoʊlliː
  1. utterly
   USA: ʌ'təː·liː· UK: ʌtəliː
  1. totally
   USA: toʊ'tʌ·liː· UK: toʊtəliː
  1. stark
   USA: stɔ'rk UK: stɑk
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. quite
   USA: kwaɪ't UK: kwaɪt
  1. Haja már egészen fehér volt, de szemöldöke még mindig fekete.
    1. His hair was quite white now, though his eyebrows were still black.
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Egészen közönséges ember vagyok.
    1. I'm just a common man.
  2. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
    1. These houses look just the same.
  3. John épp elment, de mindjárt visszajön.
    1. John has just left, but he will be back in a moment.
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. rég irod full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Az asztal még nem volt egészen megterítve.
    1. The table was not laid even.
  2. Hát nem éppen így volt a mi esetünkben? - szakította félbe Ravenswood.
    1. And was it not even so with us? interrrupted Ravenswood.
  1. dead
   USA: de'd UK: ded
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
egészen akif
  1. as far as the
   USA: e'z fɔ'r e'z ðiː· UK: əz fɑr əz ðiː
egészen bizalmasankif
  1. for your private ear
   USA: frəː· yʊ'r praɪ'vʌ·t iː'r UK: fəː jɔːr praɪvɪt ɪər
egészen biztosankif
  1. sure enough
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
egészlapos ábrafn
 1. nyomd
  1. plate
   USA: pleɪ't UK: pleɪt
egészoldalasmn
egészségfn
  1. well-being
   USA: we"lbiː'ɪ·ŋ UK: welbiːɪŋ
  1. salubrity
   UK: səluːbrɪtiː
  1. health
   USA: he'lθ UK: helθ
  1. flourish
   USA: fləː'ɪ·ʃ UK: flʌrɪʃ
egészségedre!isz
  1. god bless you!
   USA: gɔ'd ble's yuː' UK: gɔd bles juː
egészségedrekif
  1. bless you
   USA: ble's yuː' UK: bles juː
egészségesmn
  1. wholesome
   USA: hoʊ'lsʌ·m UK: hoʊlsəm
  1. rég whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Teljesen egészséges vagyok és jókedvű.
    1. I am perfectly well and happy.
  1. untouched
   USA: ʌ·ntʌ'tʃt UK: ʌntʌtʃt
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. salubrious
   UK: səluːbrɪəs
  1. robust
   USA: roʊ·bʌ'st UK: roʊbʌst
 1. orv
  1. laudable
   USA: lɔː'dʌ·bʌ·l UK: lɔːdəbl
  1. healthy
   USA: he'lθiː· UK: helθiː
  1. have health
   USA: hæ'v he'lθ UK: hæv helθ
  1. hale
   USA: heɪ'l UK: heɪl
  1. going strong
   USA: goʊ'ʌ·n strɔː'ŋ UK: goʊɪŋ strɔŋ
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. enjoy health
   USA: ʌ·nʤɔɪ' he'lθ UK: ɪnʤɔɪ helθ
 2. táj
  1. biz US clever
   USA: kle'vəː· UK: klevər
egészséges állapotfn
  1. normalcy
   USA: nɔː'rmʌ·lsiː· UK: nɔːmlsiː
egészségesebbkf
  1. healthier
   USA: he'lθiː·əː· UK: helθɪər
egészségesenhsz
  1. healthily
   UK: helθɪliː
egészségességfn
  1. soundness
   USA: saʊ'ndnʌ·s UK: saʊndnəs
  1. salubrity
   UK: səluːbrɪtiː
egészség(esség)fn
  1. salubrity
   UK: səluːbrɪtiː
egészségimn
  1. sanitary
   USA: sæ'nʌ·te"riː· UK: sænɪtriː
  1. relating to health
   USA: riː·leɪ'tɪ·ŋ tʌ· he'lθ UK: rɪleɪtɪŋ tuː helθ
egészségi állapotkif
  1. state of health
   USA: steɪ't ʌ·v he'lθ UK: steɪt ɔv helθ
  1. biz shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
egészségmániásmn
egészségtanfn
  1. hygiene
   USA: haɪ'ʤiː"n UK: haɪʤiːn
egészségtelenmn
  1. átv unwholesome
   UK: ʌnhoʊlsəm
  1. unsanitary
   USA: ʌ·nsæ'nʌ·te"riː· UK: ʌnsænɪtəriː
  1. unhealthy
   USA: ʌ·nhe'lθiː· UK: ʌnhelθiː
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. insanitary
   UK: ɪnsænɪtriː
  1. insalubrious
   UK: ɪnsəluːbrɪəs
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása