500
találat:
amerikai egyasült államokkif
  1. united states of america
   USA: yuː·naɪ'tʌ·d steɪ'ts ʌ·v ʌ·me'rʌ·kʌ· UK: juːnaɪtɪd steɪts ɔv əmerɪkə
az egyenlítő alattkif
  1. at the equator
   USA: æ't ðiː· ɪ·kweɪ'təː· UK: ət ðiː ɪkweɪtər
csík (egyenruhán)fn
  1. bar
   USA: bɔ'r UK: bɑr
államszövetségbe egyesíti
  1. federate
   USA: fe'dəː·eɪ"t UK: fedərɪt
Amerikai Egyesült Államokfn
  1. USA (United States of America)
   USA: yuː'e'seɪ' yuː·naɪ'tʌ·d steɪ'ts ʌ·v ʌ·me'rʌ·kʌ·
  1. united states of america
   USA: yuː·naɪ'tʌ·d steɪ'ts ʌ·v ʌ·me'rʌ·kʌ· UK: juːnaɪtɪd steɪts ɔv əmerɪkə
adjon egyetkif
  1. give me one
   USA: gɪ'v miː' hwʌ'n UK: gɪv miː wʌn
behúz egyeti
  1. slosh
   USA: slɔ'ʃ UK: slɔʃ
cambridge-i egyetem csapatakif
  1. light blues
   USA: laɪ't bluː'z UK: laɪt bluːz
beiratkozik (egyetemre)kif
az egyetlenkif
  1. only / the - one
   USA: oʊ'nliː· ðiː· hwʌ'n UK: oʊnliː ðiː wʌn
bűnös egyetértésfn
 1. jog
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
atomcsend egyezménykif
  1. nuclear test ban
   USA: nuː'kliː·əː· te'st bæ'n UK: njuːklɪər test bæn
állandóan, egyfolytábanhsz
  1. constantly
   USA: kɔ'nstʌ·ntliː· UK: kɔnstəntliː
aszociális egyénmn
  1. misfit
   USA: mɪ'sfɪ"t UK: mɪsfɪt
az egészfn
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. De nem szentelték zenének az egész estét.
    1. But they didn't devote the whole evening to music.
  1. biz tote
   USA: toʊ't UK: toʊt
  1. the lot
   USA: ðiː· lɔ't UK: ðiː lɔt
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
az egész bandakif
  1. the whole gang
   USA: ðiː· hoʊ'l gæ'ŋ UK: ðiː hoʊl gæŋ
az egész csomókif
  1. the whole blessed lot
   USA: ðiː· hoʊ'l ble'st lɔ't UK: ðiː hoʊl blest lɔt
az egész cókmókkif
  1. the whole kit and boiling
   USA: ðiː· hoʊ'l kɪ't ʌ·nd bɔɪ'lɪ·ŋ UK: ðiː hoʊl kɪt ənd bɔɪlɪŋ
az egész(et)kif
  1. all of it
   USA: ɔː'l ʌ·v ʌ·t UK: ɔːl ɔv ɪt
bizonytalan egészségűfn
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása