500
találat:
csoport befolyása az egyénrekif
  1. peer pressure
   USA: pɪ'r pre'ʃəː· UK: pɪər preʃər
fn
ébenfa-mn
  1. ebony
   USA: e'bʌ·niː· UK: ebəniː
ébenfamn
  1. ebony
   USA: e'bʌ·niː· UK: ebəniː
ébenfeketemn
  1. ebony
   USA: e'bʌ·niː· UK: ebəniː
éberfn
  1. watchful
   USA: wɔ'tʃfʌ·l UK: wɔtʃfəl
  1. ware
   USA: we'r UK: weər
  1. waking
   USA: weɪ'kɪ·ŋ UK: weɪkɪŋ
  1. wakeful
   UK: weɪkfəl
  1. vigilant
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·nt UK: vɪʤɪlənt
  1. átv GB unwinking
  1. sleepless
   USA: sliː'plʌ·s UK: sliːpləs
  1. heedful
   UK: hiːdfəl
  1. be wide awake
   USA: biː· waɪ'd ʌ·weɪ'k UK: biː waɪd əweɪk
  1. alert
   USA: ʌ·ləː't UK: ələːt
éberenhsz
  1. watchfully
   UK: wɔtʃfəliː
éberségfn
  1. watchfulness
   UK: wɔtʃfəlnəs
  1. wakefulness
   UK: weɪkfəlnəs
  1. vigilance
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·ns UK: vɪʤɪləns
  1. alertness
   USA: ʌ·ləː'tnʌ·s UK: ələːtnəs
ébredi
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
ébrednii
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
ébredésfn
  1. waking
   USA: weɪ'kɪ·ŋ UK: weɪkɪŋ
  1. awakening
   USA: ʌ·weɪ'kʌ·nɪ·ŋ UK: əweɪknɪŋ
  1. arousal
   USA: əː·aʊ'zʌ·l UK: əraʊzəl
ébredőfn
  1. waker
   UK: weɪkər
ébren alszikkif
  1. sleep light
   USA: sliː'p laɪ't UK: sliːp laɪt
ébren alvókif
  1. light sleeper
   USA: laɪ't sliː'pəː· UK: laɪt sliːpər
ébrenlétfn
  1. rég watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
  1. wakefulness
   UK: weɪkfəlnəs
  1. rég wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
ébreszti
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
ébresztésfn
  1. wakening
   UK: weɪkənɪŋ
  1. átv kindling
   USA: kɪ'ndlɪ·ŋ UK: kɪndlɪŋ
ébresztöórakif
  1. clock / alarm -
   USA: klɔ'k ʌ·lɔ'rm UK: klɔk əlɑm
ébresztőfn
  1. wakening
   UK: weɪkənɪŋ
  1. reveille
   UK: rɪvæliː
ébresztőórafn
  1. biz alarum
   UK: əleərəm
  1. alarm-clock
   UK: əlɑmklɔk
  1. alarm clock
   USA: ʌ·lɔ'rm klɔ'k UK: əlɑm klɔk
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása