COVID-19 Fight
500
találat:
egybehangzómn
  1. congruent
   UK: kɔŋgrʊənt
  1. concurrent
   USA: kʌ·nkəː'ʌ·nt UK: kənkʌrənt
  1. concordant
   UK: kənkɔːdənt
egybehangzó dicsőítéskif
  1. chorus of praise
   USA: kɔː'rʌ·s ʌ·v preɪ'z UK: kɔːrəs ɔv preɪz
egybehívásfn
  1. convocation
   USA: kɔ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kɔnvəkeɪʃn
  1. calling
   USA: kɔː'lɪ·ŋ UK: kɔːlɪŋ
egybekeli
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
egybekeltmn
  1. wedded
   USA: we'dʌ·d UK: wedɪd
egybekelésfn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
egybeköti
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. interlace
   USA: ɪ"ntəː·leɪ's UK: ɪntəleɪs
egybenhsz
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. simultaneously
   USA: saɪ"mʌ·lteɪ'niː·ʌ·sliː· UK: sɪmlteɪnɪəsliː
  1. in one piece
   USA: ɪ'n hwʌ'n piː's UK: ɪn wʌn piːs
  1. in one block
   USA: ɪ'n hwʌ'n blɔ'k UK: ɪn wʌn blɔk
  1. in gross
   USA: ɪ'n groʊ's UK: ɪn groʊs
  1. by the gross
   USA: baɪ' ðiː· groʊ's UK: baɪ ðiː groʊs
  1. at the same time
   USA: æ't ðiː· seɪ'm taɪ'm UK: ət ðiː seɪm taɪm
egybeolvadi
  1. unite
   USA: yuː'naɪ"t UK: juːnaɪt
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
egybeolvadásfn
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. amalgamation
   USA: ʌ·mæ"lgʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: əmælgəmeɪʃn
egybeolvaszti
  1. merge
   USA: məː'ʤ UK: məːʤ
 1. gazd
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. amalgamate
   USA: ʌ·mæ'lgʌ·meɪ"t UK: əmælgəmeɪt
(egybe)olvasztottfn
  1. melt-down
   USA: me'ltdaʊ"n UK: meltdaʊn
egybeolvasztásfn
  1. incorporation
   USA: ɪ"nkɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkɔːpəreɪʃn
  1. amalgamation
   USA: ʌ·mæ"lgʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: əmælgəmeɪʃn
egybesült bélszínfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
egybetorkollásfn
 1. földr
  1. confluence
   USA: kɔ'nfluː·ʌ·ns UK: kɔnflʊəns
egybeveti
  1. collate
   USA: kʌ·leɪ't UK: kəleɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. add
   USA: æ'd UK: æd
egybevetésfn
  1. collation
   UK: kəleɪʃn
egybevági
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. hang together
   USA: hæ'ŋ tʌ·ge'ðəː· UK: hæŋ təgeðər
  1. coincide
   USA: koʊ"ʌ·nsaɪ'd UK: koʊɪnsaɪd
  1. US check up
   USA: tʃe'k ʌ'p UK: tʃek ʌp
egybevágásfn
  1. coincidence
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: koʊɪnsɪdəns
egybevágómn
  1. congruent
   UK: kɔŋgrʊənt
  1. coincident
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·nt UK: koʊɪnsɪdənt
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása