500
találat:
egybevágóanhsz
  1. coincidently
   UK: koʊɪnsɪdəntliː
egybevágóságfn
  1. congruence
   USA: kɔː'ngruː·ʌ·ns UK: kɔŋgrʊəns
egybeépítettmn
 1. műsz
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
egybeírásfn
 1. nyomd
  1. ligature
   UK: lɪgətʃər
egycentesfn
  1. penny
   USA: pe'niː· UK: peniː
egycsapásrakif
  1. at one blow
   USA: æ't hwʌ'n bloʊ' UK: ət wʌn bloʊ
egyebekmn
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
egyedenkénthsz
  1. individually
   USA: ɪ"ndɪ·vɪ'ʤʌ·liː· UK: ɪndɪvɪʤʊəliː
egyedimn
  1. unique
   USA: yuː·niː'k UK: juːniːk
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. individual
   USA: ɪ"ndʌ·vɪ'ʤʌ·wʌ·l UK: ɪndɪvɪʤʊəl
  1. discrete
   USA: dɪ"skriː't UK: dɪskriːt
-egyedikmn
  1. összet first
   USA: fəː'st UK: fəːst
egyedileghsz
  1. uniquely
   USA: yuː·niː'kliː· UK: juːniːkliː
egyeduralkodófn
  1. monarch
   USA: mɔ'nɔ"rk UK: mɔnək
  1. autocrat
   USA: ɔː'tʌ·kræ"t UK: ɔːtəkræt
egyeduralomfn
  1. autarky
   UK: ɔːtɑkiː
  1. autarchy
   UK: ɔːtɑkiː
egyedárusfn
  1. monopolist
   USA: mʌ·nɔ'pʌ·lʌ·st UK: mənɔpəlɪst
egyedáruságfn
  1. monopoly
   USA: mʌ·nɔ'pʌ·liː· UK: mənɔpəliː
  1. exclusive sale
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v seɪ'l UK: ɪkskluːsɪv seɪl
egyedárusítómn
  1. distributor
   USA: dɪ"strɪ'byʌ·təː· UK: dɪstrɪbjuːtər
egyedülmn
  1. unassisted
   USA: ʌ"nʌ·sɪ'stʌ·d UK: ʌnəsɪstɪd
  1. unaided
   USA: ʌ·neɪ'dʌ·d UK: ʌneɪdɪd
  1. solely
   USA: soʊ'lliː· UK: soʊliː
  1. singly
   USA: sɪ'ŋgliː· UK: sɪŋgliː
  1. singlehandedly
   USA: sɪ"ŋgʌ·lhæ'ndʌ·dliː· UK: sɪŋglhændɪdliː
  1. single-handedly
   USA: sɪ"ŋgʌ·lhæ'ndʌ·dliː· UK: sɪŋglhændɪdliː
  1. single-handed
   UK: sɪŋglhændɪd
  1. on your own
   USA: ɔ'n yʊ'r oʊ'n UK: ɔn jɔːr oʊn
  1. himself / by -
   USA: hɪ"mse'lf baɪ' UK: hɪmself baɪ
  1. by oneself
   USA: baɪ' wʌ"nse'lf UK: baɪ wʌnself
  1. by himself
   USA: baɪ' hɪ"mse'lf UK: baɪ hɪmself
  1. alone
   USA: ʌ·loʊ'n UK: əloʊn
egyedül befoglalt drágakőfn
  1. solitaire
   USA: sɔ"lʌ·te'r UK: sɔlɪteər
egyedül állómn
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
  1. rég sole
   USA: soʊ'l UK: soʊl
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása