500
találat:
egyenes ágonkif
  1. in direct line
   USA: ɪ'n dɪ·re'kt laɪ'n UK: ɪn dɪrekt laɪn
egyenesbenhsz
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
egyenesenhsz
  1. uprightly
   UK: ʌpraɪtliː
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
  1. Ez a vonat egyenesen Párizsba megy.
    1. This train goes through to Paris.
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Most egyenesen a vasútra megyek és elutazom.
    1. Now I will go straight to the railway and get out.
  1. átv square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Nem gondolom, hogy becsületes volt velem .
    1. I don't think you played square with me.
  1. slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Egy jó kérdés egyenesen a lényegre tapint.
    1. A good question gets right to the point.
  2. Mindjárt visszajövök.
    1. I'll be right back.
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. by line and level
   USA: baɪ' laɪ'n ʌ·nd le'vʌ·l UK: baɪ laɪn ənd levl
  1. bolt upright
   USA: boʊ'lt ʌ'praɪ"t UK: boʊlt ʌpraɪt
egyenesen álli
  1. stand up
   USA: stæ'nd ʌ'p UK: stænd ʌp
egyenesen állómn
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. erect
   USA: ɪ·re'kt UK: ɪrekt
egyenes(en)/becsületes(en)kif
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
egyenesen/kerekenkif
  1. straight from the shoulder
   USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
egyenesfutás (autó)kif
egyenesre állíti
  1. straighten
   USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
egyenesszögkif
  1. straight angle
   USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
egyenesszög <180°>kif
  1. straight angle
   USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
egyenességfn
  1. uprightness
   UK: ʌpraɪtnəs
  1. straightness
   UK: streɪtnəs
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Én azt hiszem, Joe Hynes egyenes ember.
    1. I think Joe Hynes is a straight man.
  1. squareness
   UK: skweənəs
  1. sincerity
   USA: sɪ"nse'rʌ·tiː· UK: sɪnserɪtiː
  1. rég roundness
   UK: raʊndnəs
  1. rectitude
   USA: re'ktʌ·tuː"d UK: rektɪtjuːd
  1. frankness
   USA: fræ'ŋknʌ·s UK: fræŋknəs
  1. forthrightness
   USA: fɔː"rθraɪ'tnʌ·s UK: fɔːθraɪtnəs
  1. directness
   USA: dɪ·re'knʌ·s UK: dɪrektnəs
egyenesíti
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
egyenetlenmn
  1. uneven
   USA: ʌ·niː'vʌ·n UK: ʌniːvn
  1. scraggy
   UK: skrægiː
  1. scraggly
   USA: skræ'gliː· UK: skrægliː
  1. scored
   USA: skɔː'rd UK: skɔːd
  1. rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. ragged
   USA: ræ'gʌ·d UK: rægɪd
  1. out of level
   USA: aʊ't ʌ·v le'vʌ·l UK: aʊt ɔv levl
  1. jerky
   USA: ʤəː'kiː· UK: ʤəːkiː
  1. irregular
   USA: ɪ·re'gyʌ·ləː· UK: ɪregjʊlər
  1. erratic
   USA: ɪ·ræ'tɪ·k UK: ɪrætɪk
  1. átv cragged
   UK: krægɪd
  1. bumpy
   USA: bʌ'mpiː· UK: bʌmpiː
  1. bitty
   USA: bɪ'tiː·
egyenetlenkedőmn
  1. factious
   UK: fækʃəs
egyenetlenségfn
  1. unpleasantness
   USA: ʌ·nple'zʌ·ntnʌ·s UK: ʌnplezntnəs
  1. unevenness
   UK: ʌniːvənnes
  1. scragginess
   UK: skrægɪnəs
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. raggedness
   UK: rægɪdnəs
  1. irregularity
   USA: ɪ·re"gyʌ·le'rʌ·tiː· UK: ɪregjʊlærɪtiː
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. dissension
   USA: dɪ"se'nʃʌ·n UK: dɪsenʃn
  1. disharmony
   USA: dɪ"shɔ'rmʌ·niː· UK: dɪshɑməniː
  1. asperity
   UK: æsperɪtiː
egyenetlenülhsz
  1. unevenly
   USA: ʌ·niː'vʌ·nliː· UK: ʌniːvnliː
  1. jerkily
   UK: ʤəːkɪliː
egyengeti
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. hone
   USA: hoʊ'n UK: hoʊn
egyenget (betűket)i
  1. justify
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ" UK: ʤʌstɪfaɪ
egyengetésfn
  1. facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása