476
találat:
lemerül (akkumulátor)i
  1. go dead
   USA: goʊ' de'd UK: goʊ ded
ólomlemezes akkumulátorfn
  1. lead accumulator
   USA: liː'd ʌ·kyuː'myʌ·leɪ"təː· UK: liːd əkjuːmjʊleɪtər
beömlő aknafn
  1. flume
   USA: fluː'm UK: fluːm
légi aknafn
  1. fragmentation bomb
   USA: fræ"gmʌ·nteɪ'ʃʌ·n bɔ'm UK: frægmenteɪʃn bɔm
tengeri aknafn
 1. kat
  1. torpedo
   USA: tɔː·rpiː'doʊ" UK: tɔːpiːdoʊ
víznyelő aknafn
 1. épít
  1. gully
   USA: gʌ'liː· UK: gʌliː
taposó akna, földbe épített bombafn
  1. landmine
   USA: læ'ndmaɪ"n UK: lændmaɪn
újfajta aknaszedő hajófn
 1. hajó
női akt a falonfn
harcos; aktivistafn
  1. militant
   USA: mɪ'lʌ·tʌ·nt UK: mɪlɪtənt
környezetvédelmi aktivistakif
  1. environmental activist
   USA: ʌ·nvaɪ"rʌ·nme'nʌ·l æ'ktɪ·vʌ·st UK: ɪnvaɪərənmentl æktɪvɪst
túlzott aktivitásfn
  1. hyperactivity
   USA: haɪ"pəː·æ·ktɪ'vʌ·tiː· UK: haɪpəræktɪvɪtiː
nemi aktusfn
  1. sexual intercourse
   USA: se'kʃuː·ʌ·l ɪ'nəː·kɔː"rs UK: sekʃʊəl ɪntəkɔːs
  1. sex act
   USA: se'ks æ'kt UK: seks ækt
nincs aktuális lemezegység kiválasztvakif
  1. current drive is no longer valid
   USA: kɔ'rʌ·nt draɪ'v ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· væ'lʌ·d UK: kʌrənt draɪv ɪz noʊ lɔŋgər vælɪd
az aktuális lemezen nincs rendszerkif
  1. no system on default drive
   USA: noʊ' sɪ'stʌ·m ɔ'n dʌ·fɔː'lt draɪ'v UK: noʊ sɪstəm ɔn dɪfɔːlt draɪv
az aktuális meghajtó(hoz)kif
  1. for current drive
   USA: frəː· kɔ'rʌ·nt draɪ'v UK: fəː kʌrənt draɪv
túlzottan aktívmn
  1. hyperactive
   USA: haɪ"pəː·æ'ktɪ·v UK: haɪpəræktɪv
átmenő aktívákkif
  1. pre-paid expenses
   USA: priː·peɪ'd ɪ·kspe'nsʌ·z UK: priːpeɪd ɪkspensɪz
szül akvi kivonatfn
gömbölyű akváriumfn
  1. fishbowl
   USA: fɪ'ʃboʊ"l UK: fɪʃboʊl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása