476
találat:
tudja hogy mit akari
  1. know one's own mind
   USA: noʊ' wʌ'nz oʊ'n maɪ'nd UK: noʊ wʌnz oʊn maɪnd
mindig keresztülviszi az akaratátkif
  1. he always has his way
   USA: hiː' ɔː'lwiː·z hʌ·z hʌ·z weɪ' UK: hiː ɔːlweɪz hæz hɪz weɪ
nekem ezt ne akard bemesélnikif
  1. tell that to the marines
   USA: te'l ðʌ·t tʌ· ðiː· məː·iː'nz UK: tel ðət tuː ðiː məriːnz
(annyi) mintha azt akarná mondanikif
  1. as much as to say
   USA: e'z mʌ'tʃ e'z tʌ· seɪ' UK: əz mʌtʃ əz tuː seɪ
erről hallani se akarokkif
  1. i won't have it
   USA: aɪ' woʊ'nt hæ'v ʌ·t UK: aɪ woʊnt hæv ɪt
erről hallani sem akarokkif
  1. i won't have it
   USA: aɪ' woʊ'nt hæ'v ʌ·t UK: aɪ woʊnt hæv ɪt
tudom hogy mit akarokkif
  1. know my own mind
   USA: noʊ' maɪ' oʊ'n maɪ'nd UK: noʊ maɪ oʊn maɪnd
nem értelek, mit akarsz mondanikif
nem értem, mit akarsz mondanikif
a balszerencse úgy akartakif
  1. as ill luck would have it
   USA: e'z ɪ'l lʌ'k wʊ'd hæ'v ʌ·t UK: əz ɪl lʌk wʊd hæv ɪt
a sors úgy akartakif
  1. as luck would have it
   USA: e'z lʌ'k wʊ'd hæ'v ʌ·t UK: əz lʌk wʊd hæv ɪt
semmi rosszat nem akartamkif
  1. i meant no harm
   USA: aɪ' me'nt noʊ' hɔ'rm UK: aɪ ment noʊ hɑm
vízkereszt, vagy amit akartokkif
  1. twelfth night; or, what you will
   USA: twe'lfθ naɪ't əː· hwʌ't yuː' wʌ·l UK: twelfθ naɪt ɔːr wɔt juː wɪl
állást foglalni nem akarásfn
  1. US straddle
   USA: stræ'dʌ·l UK: strædl
az nevet legjobban, aki utoljára nevetkif
  1. he laughs best who laughs last
   USA: hiː' læ'fs be'st huː' læ'fs læ's UK: hiː lɑfs best huː lɑfs læst
egyike azon keveseknek, akikkif
  1. one of the few people who
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· fyuː' piː'pʌ·l huː' UK: wʌn ɔv ðiː fjuː piːpl huː
azt tehet vkivel amit akarkif
  1. have sy by the leg
   USA: hæ'v saɪ' baɪ' ðiː· le'g
legyen meg a te akaratod!kif
  1. thy will be done!
   USA: ðaɪ' wʌ·l biː· dʌ'n UK: ðaɪ wɪl biː dʌn
ha isten is úgy akarja!kif
  1. please god!
   USA: pliː'z gɔ'd UK: pliːz gɔd
ha isten is úgy akarjakif
  1. god willing
   USA: gɔ'd wɪ'lɪ·ŋ UK: gɔd wɪlɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása