476
találat:
akitnm
  1. whom
   USA: huː'm UK: huːm
  1. that
   USA: ðʌ·t UK: ðət
akit a kígyó megmart, a gyíktól is félkif
  1. once bitten twice shy
   USA: wʌ'ns bɪ'tʌ·n twaɪ's ʃaɪ' UK: wʌns bɪtn twaɪs ʃaɪ
akit csaknm
  1. whomsoever
   USA: huː"msoʊ·e'vəː· UK: huːmsoʊevə
  1. whomever
   USA: huː·me'vəː· UK: huːmevə
akivel csak találkoztamkif
  1. all whom i met
   USA: ɔː'l huː'm aɪ' me't UK: ɔːl huːm aɪ met
akié a törvény azé a hatalomkif
  1. possession is nine points of the law
   USA: pʌ·ze'ʃʌ·n ʌ·z naɪ'n pɔɪ'nts ʌ·v ðiː· lɔ' UK: pəzeʃn ɪz naɪn pɔɪnts ɔv ðiː lɔː
akklimatizáli
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
  1. acclimatize
   UK: əklaɪmətaɪz
akklimatizáli
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
akklimatizálásfn
  1. acclimatization
   UK: əklaɪmətaɪzeɪʃn
akklimatizálódásfn
  1. acclimatization
   UK: əklaɪmətaɪzeɪʃn
akkorhsz
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
  1. De akkor én sose kaptam volna meg a csodálatos eszemet! - kiáltott fel a Madárijesztő.
    1. But then I should not have had my wonderful brains! cried the Scarecrow.
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. at this moment
   USA: æ't ðʌ·s moʊ'mʌ·nt UK: ət ðɪs moʊmənt
  1. at the time
   USA: æ't ðiː· taɪ'm UK: ət ðiː taɪm
akkor, aztán, azutánhsz
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
akkor és csak akkorkif
akkordi
  1. chord
   USA: kɔː'rd UK: kɔːd
akkordban dolgozófn
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
akkordmunkafn
  1. tut
   USA: tʌ't UK: tʌt
  1. piecework
   USA: piː'swəː"k UK: piːswəːk
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
akkordmunkásfn
  1. pieceworker
   UK: piːswəːkər
akkorimn
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
  1. Bizonyára különösnek ítélte akkori magatartásomat; de most minden bizonnyal megérti már.
    1. My behaviour must have seemed strange to you then; but now you will comprehend it.
akkorrakif
  1. by then
   USA: baɪ' ðe'n UK: baɪ ðen
akkortól kezdvekif
  1. from then on
   USA: fəː·m ðe'n ɔ'n UK: frɔm ðen ɔn
akkorárakif
  1. by then
   USA: baɪ' ðe'n UK: baɪ ðen
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása