476
találat:
aknavetőskif
aknazsompfn
 1. bány
  1. fork
   USA: fɔː'rk UK: fɔːk
aknazárfn
  1. mine barrage
   USA: maɪ'n bəː·ɔ'ʒ UK: maɪn bærɑʒ
 1. kat
  1. barrage
   USA: bəː·ɔ'ʒ UK: bærɑʒ
aknászfn
 1. kat
  1. miner
   USA: maɪ'nəː· UK: maɪnər
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
 2. ip
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
aknásíti
  1. mine
   USA: maɪ'n UK: maɪn
 1. kat
  1. mine
   USA: maɪ'n UK: maɪn
aknát raki
  1. mine
   USA: maɪ'n UK: maɪn
akolfn
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
  1. kraal
   UK: krɑl
  1. átv fold
   USA: foʊ'ld UK: foʊld
akolba zári
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
akolitusfn
 1. vall
  1. acolyte
   USA: æ'kʌ·laɪ"t UK: ækəlaɪt
akoltrágyafn
  1. folding
   USA: foʊ'ldɪ·ŋ UK: foʊldɪŋ
akona nyílásafn
  1. táj bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
akonadugófn
  1. táj bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
akridinfn
akril-fn
  1. acrylic
   USA: ʌ·krɪ'lɪ·k UK: əkrɪlɪk
akrilát gyantafn
akrilát műanyagfn
akrobatafn
  1. vaulter
   UK: vɔːltər
  1. rég tumbler
   USA: tʌ'mbləː· UK: tʌmblər
  1. equilibrist
   UK: iːkwɪlɪbrɪst
  1. acrobat
   USA: æ'krʌ·bæ"t UK: ækrəbæt
akrobatikafn
  1. acrobatics
   USA: æ"krʌ·bæ'tɪ·ks UK: ækrəbætɪks
akrobatikusmn
  1. acrobatic
   USA: æ"krʌ·bæ'tɪ·k UK: ækrəbætɪk
akromatikusmn
 1. fiz
  1. achromatic
   UK: ækroʊmætɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása